Overdracht

brainstorm over vormgeven overdrachtsproces binnen Verseon. Opstellen testscript en organisatorische procedure.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Overdracht by Mind Map: Overdracht

1. Testen:

1.1. Het uit het systeem kunnen halen van documenten en zaken

1.2. Opstellen rapportage met concept llijst van over te dragen zaken

1.3. Sjablonen

1.4. Sateprikker

1.4.1. Metadatering is van belang

1.5. XML met link naar documenten

1.5.1. Testen dmv overzetten naar externe drager

2. Kernvraag: Hoe kan ik in 2013 succesvol archief overdragen aan de gemeente Leek

2.1. SSB

2.1.1. Situatie nu niet zo belnagrijk

2.1.2. stuatie gewenst

2.1.2.1. Overdrachtslijst

2.1.2.1.1. procedureel te regelen

2.1.2.2. Documenten zijn te ontrekken

2.1.2.3. Zoekresultaten leveren op:

2.1.2.3.1. Verwijzingen naar gemeete leek

2.1.2.3.2. Koppeling naar e-depot?

2.1.2.3.3. Kopie in eigen archief

2.1.2.3.4. ????

2.1.2.4. Blokkades

2.1.2.4.1. testscenario is niet aanwezig

2.1.2.4.2. proces wordt niet bijgehouden

2.1.2.4.3. proces wordt niet uitgevoerd

2.1.2.4.4. ????