Enterprise Ressource Planning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Enterprise Ressource Planning by Mind Map: Enterprise Ressource Planning

1. (1) Wat ?

1.1. ondersteuning voor interne bedrijfsprocessen.

1.1.1. boekhouding

1.1.2. CRM

1.1.3. logistiek

2. (2) Belang

2.1. alle bedrijfsprocessen met elkaar verbonden,

2.2. veel tijd en kosten uitgespaard

2.2.1. Efficênter werken

2.3. makkelijke koppeling aan andere software zoals uw webshop

3. OpenERP (3&4)

3.1. Welke modules zijn geinstalleerd?

3.1.1. the suppliers and a supplier category, the customers and a customer category, some products and a product category, an inventory, a purchase order, a sales order, invoices, payments.

3.2. welke modules zijn niet geinstalleerd.

3.2.1. warehouse,manufactering,project,HR, tools

4. Chocolatier Valentino (5)

4.1. Boekhouding

4.2. Aankoop

4.3. Tools

4.3.1. Verschillende databases koppelen+ online aankoopsysteem

4.4. HR

4.4.1. CRM

4.5. voorrraadbeheer

4.6. Prijzenbeheer

5. ERP=robuustr tractor & CRM=snelle auto

5.1. ERP

5.1.1. Ondersteund vastomlijnde processen oa prod en fin

5.1.2. Financïeel en logistieke medewerkers

5.2. CRM

5.2.1. Ondersteund dynamische processen oa mkt

5.2.2. Verkopers

6. successvolle implementatie

6.1. Blauwdruk

6.2. Controle op leverancire ERP door het hele voortraject

6.3. strategische doelsteelingen