Meeting 12/12

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Meeting 12/12 by Mind Map: Meeting 12/12

1. Participants

1.1. Edwin van de Panne

1.2. Jeroen Luijkman

1.3. Dimitri van Mil

1.4. Erik Mol

2. Agenda

2.1. Stand van zaken

2.2. Logica

3. Action Items

3.1. Peter vraagt aan Jantine/sales welke klanten aangesloten zijn via AGI dit ivm met de beperking dat AGI maar 1 endpoint tegelijkertijd kan ondersteunen

3.2. Edwin werkt de business logica verder uit en zal deze toelichten eerstvolgende sessie

3.3. Bij Peter navragen hoe om te gaan met hulpmiddelen. Actie: Edwin

3.4. Jeantine uitnodigen voor voor 21/11 en vragenlijst sturen. Actie Erik

3.4.1. Apothekers betrekken bij het project

3.5. Inrichting koppelvlak Pluripharm bespreken met Cimt. Actie: Erik en Jeroen

3.5.1. 2 outbound interfaces

3.5.1.1. Pharmapartners (AGI)

3.5.1.1.1. Opstarten project met Pharmapartners. Planning en budget. Actie: Erik. Gereed: 19/12

3.5.1.2. CGM webservice

3.5.1.2.1. Achterhalen releasemoment CGM. Actie Jeroen en Erik

3.5.2. Intern 4 interfaces

3.5.2.1. Ophalen klant data

3.5.2.2. Ophalen assortimenten

3.5.2.3. Ophalen voorraad

3.5.2.4. Ophalen artikel data

3.6. Reden codes tonen. Actie Jeroen

3.7. Voorbeelden huidige sturing en definities. Naam project. Actie Edwin. Gereed: 5/12

3.8. Presentatie aan klanten. Actie: Peter/Edwin Gereed: 6/12

3.8.1. Peter heeft een begin gemaakt (presentatie) en deelt dit de buitendienst op 6/12

3.9. Inrichting beheer binnen Inkoop. Actie Peter en Edwin

3.9.1. Opstellen procesbeschrijvingen en werkinstructies

3.9.1.1. Planning gereed: 12/12 conceptversie procesbeschrijvingen

3.9.1.2. Planning gereed: 16/1/19 conceptversie werkinstructies

3.10. Opstellen business rules. Actie Dimitri, Edwin en Peter. Gereed: 5/12

3.10.1. Aangepaste planning: 19/12

3.11. Opstellen business case rechtvaardiging extra rol binnen Inkoop om VAS mogelijk te maken binnen Pluripharm. Actie: Peter/Ediwn. Gereed 5/12

3.11.1. Aangepaste planning: 19/12

3.12. Vaststellen scope fase 1. Actie: Peter, Edwin, Dimitri. Gereed: 5/12

3.13. Vaststellen definities. Actie Dimitri/Jeroen. Gereed: 5/12

3.13.1. Aangepaste planning: 12/12

3.14. POC opbouwen. Actie: Jeroen/Erik gereed 19/12

3.15. Inrichten van clusers en koppelen producten aan de te bepalen clusters. Actie: Peter/Edwin. Gereed: 19/12

3.16. Afstemming en planning met Pharmapartners plannen ontwikkeling. Actie: Erik/Jeroen, gereed: 12/12

3.16.1. CGM toegezegd gereed Q1 19

3.16.2. Pharmapartners nog geen toezegging

3.17. Opstellen planning Assortimentssturing. Actie Erik/Edwin. Gereed: 10/12

3.18. Bepalen masterdata elementen en overzicht opstellen. Actie Jeroen en Dimitri. Gereed: 19/12

4. Discussion points

4.1. 14/11

4.1.1. Subsortering

4.1.1.1. Moet worden ingeregeld

4.1.2. Verschillende verpakkingsgroten

4.1.2.1. Deal op 2 verpakkingsgroten

4.1.2.1.1. Kan het AIS dit aan? Push naar het AIS

4.1.2.2. Preferentie idem (verschllende verpakkingsgroten

4.1.3. Hulpmiddelen

4.1.3.1. Hoe gaan we een groep creëren?

4.1.3.1.1. Bever online?

4.1.3.2. Fase 1?

4.1.4. Betrekken van apothekers is nodig maar ook lastig. Afstemming met Jeantine

4.1.4.1. In beginsel klanten die welwillend zijn en snappen dat we zaken opbouwen. Maw de lat niet meteen te hoog leggen.

4.2. 21/11

4.2.1. Inzet logica combinatie met geautomatiseerde rules en handmatig sturen

4.2.2. Beschikbaarheid is een complexe rule

4.2.3. Hoe wordt uiteindelijk de prio bepaald indien 2 artikelen de hoogste prio hebben?

4.3. 28/11

4.3.1. Ambitie is om per januari 2019 de organisatie gereed te hebben.

4.3.2. Borgen rol binnen Inkoop is essentieel.

4.3.3. We gaan voor maximale flexibiliteit echter niet direct beschikbaar voor klanten

4.4. 05/12

4.4.1. INCO geen PRK betekent eigen clusters creëren. Mechanisme is al ingebouwd in JDE

5. Documentatie

5.1. Link:

6. Besluiten

6.1. Sturing enkel ZI artikelen voor fase 1

6.2. Fase 1 is voorkeurscode 2 en 3

7. Systemen

7.1. Rules engine

7.1.1. Innovine

7.1.1.1. FO ontwikkelinng rules engine

7.2. ESB

7.2.1. Cimt

7.2.1.1. Resource planning ESB inzet

7.3. DWH

7.3.1. Nippur

7.3.1.1. Ntb aanpassingen aan DWH kant

7.4. JDE

7.4.1. Forza

7.4.1.1. Nagaan wat er aangepast moet worden in JDE

7.5. IT Pluripharm