EMMAGATZEATGE DE MERCADERIES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EMMAGATZEATGE DE MERCADERIES by Mind Map: EMMAGATZEATGE DE MERCADERIES

1. CLASIFICACIÓN

1.1. PER L'ESTAT FÍSIC.

1.1.1. SÒLIDS

1.1.2. LÍQUIDS

1.1.3. GASOS

1.2. LES SEVES PROPIETATS

1.2.1. PERIBLES

1.2.1.1. CONGELATS

1.2.1.2. REFRIGERATS

1.2.1.3. PRODUCTES FRESCOS

1.2.1.4. PRODUCTES A TEMPERATURA NORMAL

1.2.2. DURADORS

1.3. GRAU DE PERILLOSITAT

1.4. ALTRES CLASIFICACIONS

2. UNITAT DE CARREGA

2.1. QUALITATS

2.1.1. RESTISTENCIA

2.1.2. ESTABILITAT

2.2. METODES DE SUBJECCIÓ

2.2.1. EL FLEJADO

2.2.2. RETRACTILADO

2.3. SEGONS EL VOLUM O LES DIMENSIONS

2.3.1. PETITES

2.3.2. MITJANES

2.3.3. PALTELITZADES

2.4. SEGONS LA FRAGILITAT

2.4.1. FRÀGILS

2.4.2. RESISTENTS

2.4.3. LLEUGERS

3. MÈTODES

3.1. BASATS EN LA COLOCACIÓ

3.1.1. DESORDENAT

3.1.2. A GRANEL

3.1.3. EN BLOC

3.2. EN FUNCIÓ DE L'ESPAI

4. SISTEMES

4.1. CONVENCIONAL

4.2. COMPACTE

4.3. DINAMIC

4.4. MÒBIL