MIGRACIONS: EMMIGRACIONS IMMIGRACIONS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS: EMMIGRACIONS IMMIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS: EMMIGRACIONS IMMIGRACIONS

1. CATASTROFES NATURALS:

2. CAUSES: més de 60mill. de persones estàn forçades a desplaçar-se.

3. POLÍTIQUES:

4. Definitives

4.1. Migració definitiva, és quan el migrant es queda per sempre en el lloc al que s’ha traslladat.

5. TIPUS DE MIGRACIONS:

6. SEGONS L'ESPAI:

7. Interiors (desplaçaments)

7.1. Migració interna, és quan el lloc de destinació de l’emigrant és dins del mateix país.

8. Internacionals

8.1. Migració internacional o externa, és quan el lloc de destinació de l’emigrant és un altre país.

9. SEGONS LA DURADA:

10. Temporals

10.1. Migració temporal és quan el migrant després d’un període de temps torna al seu lloc d’origen.

11. SEGONS LA NATURALESA:

12. Forçades

12.1. Migració Forçada és quan el migrant canvia de lloc de residència contra la seva voluntat.

13. Voluntaries

13.1. Migració voluntària, és quan el migrant part d’un lloc a un altre per establir el seu lloc de residència per voluntat pròpia per millorar la seva qualitat de vida.

14. Guerres

15. Percecucions

16. ECONÒMIQUES:

17. Millorar el nivell de vida

18. Atur client

19. Erupcions volcàniques

20. Riuades

21. Terratrèmols

22. Sequeres