TikTok สื่อวีดีโอสั้น แพลตฟอร์มส้างสรรค์หรือภัยอันตราย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TikTok สื่อวีดีโอสั้น แพลตฟอร์มส้างสรรค์หรือภัยอันตราย by Mind Map: TikTok สื่อวีดีโอสั้น แพลตฟอร์มส้างสรรค์หรือภัยอันตราย

1. ความเป็นมาของ Tiktok

1.1. สร้างขึ้นที่ประเทษจีน

1.2. โดยสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้

1.3. มีการร่วมมือกับแอปพลิเคชั่นเพลงเพื่อเพิ่มฟังก์ชันให้น่าสนใจ

2. ข้อดีข้อเสียของTikTokมีประโยชน์หรือโทษต่อใครอย่างไรในด้านใดบ้าง

2.1. ข้อดี

2.1.1. คุณสมบัติของตัวแอปพลิเคชั่น

2.1.1.1. เข้าถึงง่าย

2.1.1.2. มีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย

2.1.1.3. รวดเร็ว และสะดวกต่อการอัปโหลดลง Social

2.1.2. ด้าน Content

2.1.2.1. โชว์ความสามารถ

2.1.2.1.1. การวาดภาพ

2.1.2.1.2. เนื้อหา DIY ที่น่าสนใจ

2.1.2.1.3. เต้น Cover อย่างสร้างสรรค์และไม่โป๊

2.1.2.2. ผ่อนคลาย

2.1.2.3. สร้างชื่อเสียง

2.2. ข้อเสีย

2.2.1. คุณสมบัติของตัวแอปพลิเคชั่น

2.2.1.1. ไม่จำกัดอายุผู้ใช้งานทำให้เด็กที่มีวุฒิภาวะไม่มากพอทำ content ที่เป็นอันตราย

2.2.2. ด้าน Content

2.2.2.1. สื่ออนาจาร/ล่อแหลม

2.2.2.2. อุบัติเหตุระหว่างใช้งาน

3. แนวทางการดูแลควบคุมความปลอดภัยในการใช้สื่อผ่านแอพในมุมของผู้ชมและผู้ทำคลิป

3.1. ดูแลความเหมาะสมของ Content

3.1.1. คำเตือนว่าคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

3.1.2. ใช้ระบบตรวจสอบเนื้อหา กี่นาทีถึงอัปโหลดได้

3.2. ตัวแอปพลิเคชั่นเองควรให้ความรู้/คำแนะนำแก่ผู้ใช้

3.2.1. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

4. ปัจจัยที่ทำให้แอพทำวีดีโอสั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน

4.1. การโฆษณา

4.1.1. ทาง Youtube

4.1.2. ให้เหล่าดาราและเน็ตไอดอลโปรโมต

4.2. กระแสนิยม

4.2.1. อัดคลิปที่เป็นกระแสลงTikTok

4.3. พฤติกรรมวิชวล/วัฒนธรรมการเลียนแบบ

4.3.1. อยากมี อยากดัง อยากสวย ตามเน็ตไอดอล

4.4. ศิลปิน/ดารา ที่อัดคลิปลง TilTok

4.5. อุปกรณ์ Smart phone ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย