L'aprenentatge dels continguts segons la seva tipologia, ZABALA VIDIELLA

Aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'aprenentatge dels continguts segons la seva tipologia, ZABALA VIDIELLA by Mind Map: L'aprenentatge dels	    continguts segons	    la seva tipologia,  ZABALA VIDIELLA

1. NEREA FERNÁNDEZ ORELLANA SEU BAIX PENEDÈS, URV. PROCESOS I CONTEXTOS EDUCATIUS

2. APRENENTATGE DELS CONTINGUTS ACTITUDINALS

2.1. Tipologia

2.1.1. Continguts

2.1.1.1. Valors: principis/idees étiques

2.1.1.2. Actituds: tendències / predisposicions d'accions

2.1.1.3. Normes: patrons/regles de comportament

2.1.2. Components als 3 continguts

2.1.2.1. COGNITIU: coenixement i creences

2.1.2.2. AFECTIUS: sentiments i preferècies

2.1.2.3. CONDUCTUALS: accions/declaració d'intencions

2.2. Avaluació

2.2.1. VALORS: interioritzat, elaboració de criteris x prendre posició, criteris morals

2.2.1.1. Component cognitiu clau

2.2.2. ACTITUDS: pensa, sent i actua de forma + o - constant davant objecte concret

2.2.2.1. Intuïtives i reflexives

2.2.3. NORMES: diferents graus

2.2.3.1. 1. Acceptació (x evitar sancions)

2.2.3.2. 2. Conformitat amb reflexió

2.2.3.3. 3. Interiorització/acceptació com a relges bàsiques de la societat.

2.3. Aprenentatge

2.3.1. Coneixement i relfexió sobre possibles models

2.3.2. Anàlisi i valoració de les normes

2.3.3. Apropiació i elaboració de continguts

2.3.4. Revisió/valoració pròpies accions

3. APRENENTATGE DELS CONTINGUTS FACTUALS

3.1. Tipologia

3.1.1. Fets, esdeveniment, dades, fenòmens...

3.1.2. Caràcter descriptiu, concret i arbitrari

3.1.3. Comprensió no necessària

3.2. Avaluació

3.2.1. Quan l'alumne és capaç de reproduir-lo literalment.

3.2.2. S'ha de recordar de manera exacta a l'original.

3.3. Aprenentatge

3.3.1. Activitats de copiar. (x integrar en la memória).

3.3.2. Repetició verbal.

4. APRENENTATGE DELS CONCEPTES I PRINCIPIS

4.1. Tipologia

4.1.1. Conceptes

4.1.1.1. Conjunt de fets, objectes i símbols amb característiques.

4.1.2. Principis

4.1.2.1. Canvis en aquests anteriors, que acostumen a descriure relacions causa-efecte o covariació.

4.1.2.2. Lleis, normes o regles.

4.1.3. Els dos necessiten comprensió

4.2. Avaluació

4.2.1. Capacitat de repetir la informació

4.2.2. Saber utilitzar-la x la interpretació / comprensió / exposició d'un fenómen/ situació

4.2.3. Capacitat x situar fets / objectes / situacions en aquell concepte.

4.3. Aprenentatge

4.3.1. Comprensió + enllà de la reproducció d'enunciats + o - literals.

4.3.2. Mai es pot considerar per acabat l'aprenentatge.

4.3.3. Possibilitat d'ampliar i aprofundir en el coneixement.

5. APRENENTATGE DELS CONTINGUTS PROCEDIMENTALS

5.1. Tipologia

5.1.1. Conjunt d'accions ordenades i finalitzades dirigides a la consecució d'un objectiu

5.1.2. Accions o conjunt d'accions

5.1.2.1. Línea contínua motriu/cognitiu

5.1.2.1.1. MOTRIU: saltar, retallar o punxar COGNITIU: inferir, llegir o traduir

5.1.2.2. Poques accions - moltes accions

5.1.2.2.1. POQUES: saltar, punxar o traduir MOLTES: llegir, observar o dibuixar

5.1.2.3. Contínum algorítmic - heurístic

5.1.2.3.1. AL: mateix ordre d'accions sempre HEU: ordre depèn de característiques de la situació (estratègies de lectura o d'aprenentatge).

5.2. Avaluació

5.2.1. A partir de models d'experts

5.2.2. Observació sostinguda sobre les accions que componen el procediment/estratègia.

5.3. Aprenentatge

5.3.1. Fent les accions

5.3.1.1. Exercitació múltiple = domini competent

5.3.1.2. Reflexió sobre l'activitat = consciència d'actuació

5.3.1.3. Aplicació en contextos diferencials = + útil en situacions futures