FOSİL YAKITLAR

Fosil Yakıtlar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FOSİL YAKITLAR by Mind Map: FOSİL YAKITLAR

1. Yenilenemez Enerji Kaynakları

1.1. Kömür

1.2. Taş Kömürü

1.3. Linyit

1.4. Petrol

1.5. Doğazgaz

1.6. Bor

1.7. Nükleer enerji

1.7.1. uranyum

1.7.2. Plütonyum

1.7.3. toryum

2. Heterojen Karışımlar

2.1. Katı-Katı

2.1.1. Çelik

2.1.2. Kaya

2.1.3. Toprak

2.2. Sıvı-Katı

2.2.1. Kan

2.2.2. Boyalar

2.2.3. Krema

2.3. Gaz-Sıvı

2.3.1. Sis

2.3.2. Bulut

2.3.3. Saç Spreyleri