Inteligentne sieci energetyczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Inteligentne sieci energetyczne by Mind Map: Inteligentne sieci energetyczne

1. Sieci

1.1. wykorzytanie

1.1.1. energia odnawialna

1.2. możliwe do osiągnięcia

1.2.1. zależy od

1.2.1.1. zasoby

1.2.1.1.1. wiedza

1.2.1.1.2. pieniądze

1.2.1.1.3. umiejętności

1.2.1.1.4. czas

1.2.1.1.5. narzędzia

2. Stosowanie

2.1. cel

2.1.1. efektywność

2.1.1.1. monitoring zużycia energii

2.1.1.1.1. pomiar napięcia

2.1.1.1.2. wykrycie awarii

2.1.1.1.3. usuwanie zakłóceń

2.1.1.2. wykorzystanie surowców

2.1.2. wydajność

2.1.2.1. rozwój w rynku

3. Smart Grid

3.1. system elektryczny

3.1.1. pojazdy elektryczne

3.1.1.1. inteligentne ładowanie

3.1.2. pompy ciepła

3.1.3. zużycie elektryczne

3.1.3.1. inteligentne liczniki

3.1.3.1.1. inteligentne stacje kontrolujące

3.1.4. transmisja i dystrybucja

3.1.4.1. obłożenie linii energetycznych

3.1.4.2. przejście energii elektrycznej

3.1.4.3. symulacja w rzeczywistej sieci

3.1.4.4. ciągłość dostaw

3.1.4.5. stabilne napięcie sieci

3.2. konsumpcja

3.2.1. jakość zasilania

3.2.1.1. aktywne filtry

3.3. generacja

3.3.1. bioenergia

3.3.1.1. gaz

3.3.1.2. ciało stałe

3.3.1.3. ciecz

3.3.2. turbiny wiatrowe

3.3.2.1. farma wiatrowa

3.3.3. energia słoneczna

3.3.3.1. solary

3.3.4. certyfikowane jednostki badawcze

3.4. jednostki badawcze

3.4.1. uczelnie

4. lokale sieci

4.1. gospodarstwa domowe

4.2. przedsiębiortswa

4.3. magazyn elektryczny

4.4. interfejs usługi energetycznej

4.5. liczniki

4.6. termostat