PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA

Membincangkan pengaruh kedatangan Islam terhadap perkembangan pendidikan bahasa Arab di Malaysia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA by Mind Map: PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA

1. PENGENALAN

1.1. GLOBAL

1.1.1. Merupakan bahasa utama dunia dan bahasa rasmi di beberapa buah negara Arab

1.1.2. Dituturi oleh minoriti orang bukan Arab yang tinggal di negara Arab

1.2. ALAM MELAYU

1.2.1. Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi - pedagang Arab

1.2.2. Bahasa Arab sebagai bahasa penting dalam memahami pengajian agama

1.3. MALAYSIA MASA KINI

1.3.1. Bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi - bahasa asing yang digalakkan untuk dikuasai oleh pelajar

1.3.2. Keperluan mempelajari bahasa Arab dalam sistem pendidikan masa kini penting sebagai nilai tambah pelajar - bersaing di peringkat global

1.3.3. Pelajar Melayu di Jordan - sertai debat dan bersaing dengan orang penutur jati Arab - mengangkat nama baik Malaysia

1.4. DALAM KAJIAN

1.4.1. Pengaruh kedatangan Islam terhadap pendidikan bahasa Arab di Malaysia

1.4.2. Bahasa Arab sebagai bahasa agama - penting dalam memahami pembelajaran yang berkaitan agama

1.4.3. Tajuk atau topik pembelajaran dalam buku teks pelajar memberi penekanan kepada nilai-nilai murni dan sifat mahmudah.

2. TUJUAN KAJIAN

2.1. 1. Mengenal pasti teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu

2.2. 2. Mengenal pasti sejarah perkembangan pendidikan bahasa Arab di Malaysia

2.3. 3. Pengaruh kedatangan Islam terhadap pendidikan bahasa Arab

3. METODOLOGI KAJIAN

3.1. Kajian kualitatif - kepustakaan

4. DAPATAN KAJIAN

4.1. TEORI KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU

4.1.1. Islam dibawa dari Tanah Arab

4.1.2. Islam dibawa dari Cina

4.1.3. Islam dibawa dari India

4.2. KEDATANGAN BAHASA ARAB

4.2.1. Pengenalan

4.2.1.1. Al-Nadwi - kedatangan bahasa Arab serentak dengan kemunculan Islam

4.2.1.2. Kunci untuk memahami agama Islam

4.2.2. Faktor-faktor

4.2.2.1. bahasa Jawi - berteraskan huruf-huruf Arab - kecuali beberapa penambahan untuk disesuaikan dengan vokal perkataan Melayu

4.2.3. Bukti penggunaan

4.2.3.1. penggunaan tulisan Arab pada batu nisan

4.3. PERKEMBANGAN BAHASA ARAB

4.3.1. Awal kedatangannya

4.3.1.1. Bahasa Komunikasi - pedagang dari Tanah Arab - urusan jual beli barang dagangan

4.3.1.2. Penyebaran agama Islam - pembelajaran ilmu syariah - memerlukan pemahaman dalam bahasa Arab

4.3.1.3. Perkahwinan - wanita pribumi dan orang Arab - diperlukan untuk digunakan dalam perbualan seharian

4.3.2. Pertengahan

4.3.2.1. Penubuhan beberapa institusi pondok

4.3.2.2. Ramai yang mula meminati untuk mempelajari bahasa Arab

4.3.2.3. Bahasa Arab sebagai nilai tambah

4.3.2.4. Peluang untuk melanjutkan pembelajaran di luar negara

4.3.3. Sekarang

4.3.3.1. Perkembangan dalam sistem pendidikan di Malaysia

4.3.3.1.1. Bahasa Arab dalam silibus pendidikan di Malaysia

4.3.3.1.2. Diperkenalkan di beberapa buah sekolah - sebagai eksperimen - respon orang ramai

4.3.3.1.3. Seterusnya diperkenalkan di seluruh institusi pengajian - rendah, menengah, tinggi

4.3.3.1.4. Semakin berkembang pesat - diperkemaskan dengan silibus yang menarik dimuatkan dalam buku teks

4.3.3.1.5. Pembelajaran sepanjang hayat - tidak kira peringkat umur

4.3.3.1.6. Dimuatkan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia - bahasa Arab sebagai nilai tambah pelajar - perlu kuasai untuk bersaing di peringkat global

5. KESIMPULAN

5.1. GLOBAL

5.1.1. Bahasa Arab dikaitkan dengan bahasa agama

5.1.2. sebagai kunci untuk memahami agama - bahasa Quran - bahasa syurga

5.2. MALAYSIA

5.2.1. Bahasa Arab semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia

5.2.2. Bahasa Arab sebagai satu keperluan - bekerja di syarikat swasta atau kerajaan sebagai penterjemah dan sebagainya

5.3. DALAM KAJIAN

5.3.1. Topik-topik yang dibincangkan juga berkait rapat dengan nilai-nilai murni dan sifat mahmudah yang perlu ada dalam diri seorang yang bergelar Muslim

5.3.2. Islam memberi pengaruh yang besar dalam pendidikan bahasa Arab di Malaysia dengan penubuhan institusi-institusi yang menekankan pembelajaran bahasa Arab

6. RUJUKAN