Корпоративна інформаційна система

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Корпоративна інформаційна система by Mind Map: Корпоративна інформаційна система

1. що означає це поняття?

1.1. це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління і надає інформацію для поглиблення знань

2. які у неї основні характеристики?

2.1. масштабованість

2.1.1. сучасні КІС повинні створюватись на масштабованій програмно-апаратній платформі

2.2. багатоплатформність

2.2.1. в КІС виникає потреба в тому, щоб прикладна програма працювала на кількох апаратних і програмних платформах

2.3. розподілені обчислення

2.3.1. дані чи запити, які надходять з робочих станцій, розподіляються між кулькома серверами

3. якими чинниками забезпечується цілісність КІС?

3.1. 1. концептуальна узгодженість бізнес-процесів, для автоматизації яких створюється ІС

3.2. 2. технологічна цілісність, яка проявляється в застосуванні погодженого набору інформаційних технологій

3.3. 3. відповідність функціональності робочих місць співробітників їхнім посадовим обов'язкам

3.4. 4. єдиний регламент обслуговування та експлуатації всіх компонентів ІС

4. які бувають види КІС?

4.1. локальні системи

4.1.1. системи для окремих організацій та індивідуальних користувачів на базі персональних комп'ютерів

4.1.1.1. перевага: порівняно невисока ціна і відносна простота впровадження

4.1.1.2. недолік: не надають цілісної інформації для автоматизації управління

4.1.1.3. приклади: "Інфо-Бухгалтер", "Турбо Бухгалтер"

4.2. середні інтегровані системи

4.2.1. системи, які призначені для управління виробничим підприємством і інтегрованого планування виробничого процесу

4.2.1.1. приклади: "Галактика", "Інфософт", "ПАРУС", "ABACUS Financial"

4.3. великі інтегровані системи

4.3.1. як правило, найрозвинутіші, найскладніші і найдорожчі системи, в яких реалізуються західні стандарти управління

4.3.1.1. приклади: SAP, ORACLE, BAAN, PeopleSoft

5. які глобальні задачі дає можливість вирішити?

5.1. зробити прозорим для керівництва корпорацією використання вкладених у бізнес капіталів

5.2. надати повну інформацію для економічної доцільності стратегічного планування

5.3. професійно керувати витратами, наочно і своєчасно показувати, за рахунок чого можна мінімізувати витрати

5.4. реалізувати оперативне управління підприємством згідно вибраних ключових показників

5.4.1. наприклад: собівартість продукції, структура витрат, рівень прибутковості

5.5. забезпечити гарантовану прибутковість підприємства за рахунок оптимізації і прискорення ряду процесів

5.5.1. наприклад: строків виконання нових замовлень, перерозподілу ресурсів

6. що забезпечує впровадження корпоративних стандартів?

6.1. єдине розуміння усіма учасниками завдань і змісту процесів

6.2. створення ефективної вертикалі управління

6.3. уніфікацію інформаційних потоків та документообігу

6.4. нормативне закріплення схеми розподілу впроваджень та зон відповідальності учасників компанії, органів управління та персоналу компанії

6.5. методичну основу для навчання персоналу

6.6. скорочення часу на рутинні операції

6.7. підвищення безпеки бізнесу

6.8. забезпечення якості продукції чи послуг