Запровадження компетентнісного підходу в освітній процес (організаційні заходи)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Запровадження компетентнісного підходу в освітній процес (організаційні заходи) by Mind Map: Запровадження компетентнісного підходу в освітній процес  (організаційні заходи)

1. І. Пропедевтичний етап: аналіз, моніторинг педагогічної практики

2. ІІ.Визначення цілей та задач; створення ініціативної, творчої групи для роботи над проблемою

3. ІІІ. Забезпечення мотивації вчителів щодо впровадження компетентнісного підходу, обмін досвідом, планування і розробка методичних рекомендацій. самоосвітня діяльність

4. ІV. Оволодіння прийомами та методами компетентнісного підходу

5. V.Запровадження компетентнісного підходу, спільна робота над іміджем закладу