Niepełnosprawność intelektualna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Niepełnosprawność intelektualna by Mind Map: Niepełnosprawność intelektualna

1. 1. Psychospołeczne

2. Problemy

3. Opinia publiczna

4. Stopnie niepełnosprawności

5. Ograniczenia

6. Lekki

7. Umiarkowany

8. Znaczny

9. Głęboki

10. 2. Ekonomiczne

11. 3. Architektoniczne

12. Samotność

13. Odrzucenie

14. Brak wsparcia

15. Problemy finansowe

16. Oszczerstwa

17. Poniżanie

18. Ignorowanie

19. Współczucie

20. Brak zrozumienia

21. Chęć pomocy

22. Kontakty z rówieśnikami/ osobami z najbliższego otoczenia

23. Brak odpowiedniej ilości środków na życie, leczenie oraz rehabilitację

24. Brak udogodnień w miejscach oraz transporcie publicznym