Taşımacılık Genel İşletme Analiz

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Taşımacılık Genel İşletme Analiz by Mind Map: Taşımacılık Genel İşletme Analiz

1. Amaç

1.1. Geliri arttırmak

1.1.1. Gerçekten gelir arttırıcı önlemler almak mevcut çalışma koşulları ve tanınan haklar çerçevesinde çok sınırlı

1.1.2. Anca kayıpları öneleyerek, performansı arttırarak ve ekosistem içinde avantajlı pozisyona geçerek bir nebze arttırılabilir

1.2. Çalışma düzenini kontrol altına almak

1.2.1. Uygun işletme modelini eksiksiz uygulayarak hedefe ulaşılabilir

1.2.2. Yaptırımlar, performans ve ödül mekanizması birlikte işletilmeli

1.3. Kayıp ve kaçakları önlemek

1.3.1. Kayıp ve Kaçakları kontrol altına alınacak teknolojiler mevcut

1.3.2. Kayıp kaçakları önlemek için harcanan efor iyi tartılmalı

1.3.3. Kullanılan yöntemlerin artıları ve eksileri iyi tartılmalı

1.3.4. Kontrol altına alınacak parametrelerin tamamı kapsanmalı

1.3.4.1. New Topic

2. İşletme modelleri

2.1. Hedef süre modeli

2.1.1. Alacak verecek modeli

2.1.2. Peryodik puan modeli

2.2. Ara süre modeli

2.2.1. Basit ödül ceza modeli

2.2.2. Sübvansiyon havuzu modeli

2.3. Havuz modeli

2.3.1. Basit gelir havuzu modeli

2.3.2. Performansa dayalı havuz modeli

2.3.3. DMA ya dayalı havuz modeli

3. Sorunlar

3.1. Dijital dönüşüm

3.1.1. Eksik işletme hakimiyeti

3.1.1.1. Esnafın suistimal edebileceği parametrelerin tamamı kontrol altına alınmıyor

3.1.2. Saha sorumlusu atanmıyor

3.1.2.1. Yazıhane sorunlusu yok

3.1.2.2. Hareket sorumlusu yok

3.1.3. Acil eylem planı eksikliği

3.1.3.1. İstisna durumlar için kriz yönetimi yok

3.1.3.2. Esnek planlama yapılamıyor

3.1.3.3. Alternatif çalışma kuralları yok

3.1.4. Trafik yönetimi yapılamıyor

3.1.4.1. Oto kontrol sistemi yok

3.1.4.1.1. Gerçek otokontrol sistemi asla olmayacak

3.1.4.2. Direktif sistemi yok

3.1.4.2.1. Karar esnasında müdahale

3.1.4.2.2. Zihin Manipülasyonu ile müdahale

3.1.4.3. Trafik kriz yönetimi yok

3.1.4.3.1. Sorumluluk

3.1.4.3.2. Hakimiyet

3.1.4.3.3. Adaptasyon

3.1.5. Gizli sorunları irdelenmiyorlar

3.1.5.1. Ekonomik fair play şartları incelenmiyor

3.1.5.2. Sisteme direnç gösterenlere müdahale edilmiyor

3.1.5.3. Sübvansiyon havuzu sistemi dışında yaptırımlardan kaçınıyorlar

3.1.6. Ekosistem bilinci yok

3.2. Yaptırımlar

3.2.1. Disiplin cezaları konulmuyor

3.2.2. Kronik sorunların sebebi araştırılmıyor

3.2.3. Raporlar iptal ediliyor

3.2.4. Esnafa söz geçirilemiyor

3.2.5. Uygulanamayacak kadar ağır cezalar çıkabiliyor

4. Eksikler

4.1. Vizyon

4.1.1. Vizyon algısı yok

4.2. Misyon

4.2.1. Misyon algısı yok

4.3. Hedef

4.3.1. günü kurtarmaktan çok öte gidilmiyor

4.4. Farkındalık

4.4.1. Gidişat eksik yorumlanıyor

4.4.1.1. Hep var olan şartlar bahane ediliyor

4.4.1.2. Statükoculuk

4.4.1.3. Tehtid ve tehlikelere karşı reaktif tutum sergileniyor

4.4.1.4. Fırsatları yaratmak için proaktif tutum yok

4.4.2. Taşımacılığın teknoloji geleceği göz ardı ediliyor

4.4.2.1. Dijital Dönüüşm

4.4.2.2. Big Data

4.4.2.3. IOT

4.4.2.4. Block Chain Teknolojisi

4.4.2.5. Business Ekosistem Modelleri

4.4.3. Uzun vadeli planlar yapılmıyor

4.4.3.1. Günü kurtarma çabaları ağır basıyor

4.4.3.2. Pratik müdahaleler deneniyor

4.4.3.3. İkinci dereceden faydalar dikkate alınmıyor

4.4.4. Mevcut şartların kabullenmişliğine teslim olunmuş

4.4.4.1. Çözümsüzlük kabullenilmiş

4.4.4.2. Esnafın uyumsuzluğu kabullenilmiş

4.4.4.3. Politik menfaatler kabullenilmiş

4.4.4.4. Güvensizlik kabullenilmiş

4.5. İşletme bilinci

4.5.1. Taşımacılık ticari faaliyet olarak algılanıyor.

4.5.2. Ekonomi yönetimi uygulanmıyor

4.6. Strateji

4.6.1. Sorumluluk alınamıyor

4.6.2. Analiz yapılacak yeterince veri toplanmıyor

4.6.3. Veri analizi yapılmıyor

4.6.4. Ekosistem algısı yok

5. Ekonomi Modelinin Fizibilitesi

5.1. Esnafta rant algısı olmasa bu işin sürdürülebilirliği ne kadar olurdu.

5.2. Hatların çalışma şartlarına bağlı rant anlayışı nasıl değerlendiriliyor

5.3. Şehir merkezindeki hatlar aktarma ücretlerinin düşüklüğü ile nasıl baş ediyorlar. Gün boyu ağırlıklı olarak aktarma yolcusu taşıyan Hatlar ne yapıyor.

6. Havuz ile Hedef Süre Karşılaştırması

6.1. hedef süre raporu

6.1.1. avantajları

6.1.1.1. para geçen hatlarda uygulanabilir

6.1.1.2. Herkes kendi menfaati için çalıştığından performans kaygısı minimuma düşüyor

6.1.2. dezavantajları

6.1.2.1. trafik ortamında uygulanması çok zor

6.2. Gelir Havuzu

6.2.1. avantajları

6.2.1.1. Performans baskısı daha az hissediliyor

6.2.1.2. Stres faktörü daha az

6.2.1.3. Trafik olan ortamlarda daha iyi bir çalışma atmosferi oluşturuluyor

6.2.2. dezavantajları

6.2.2.1. Performans kritereri konulması gerekiyor, ölçümü çok kolay değil.

6.2.2.2. para geçen hatlarda uygulanamaz

6.2.2.3. Tüm arabalar havuza dahil değilse performans olumsuz etkilenir

6.2.2.4. Para çalma olaylarını kontrol etmek için kamera sistemi ve izleme personeli şart

6.2.2.5. Şahsi menfaatlerin denetlenmesi için disiplin cezaları gerekiyor

7. Ek Katma Değerler

7.1. Çevrecilik için karbon salınımının azaltılması, bunun için bütçe sağlanması.

7.2. Eğitim için veri kaynağı oluşturulması, veri havuzlarının özel eğitim kurumlarına açılması. Regülasyon bölgelerinin oluşturulması.

7.3. Araç geliştiricilerinin hem denetlenmesi hem de arge faaliyetlerine veri sağlanması. Gerçek saha verilerine bağlı geliştirmelerin yapılması. Sponsor anlaşması yapılabilir.

7.4. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm alanında bilimsel çalışmalarının yapılması için bir üniversitenin uzmanlık alanına eko sistemin tahsis edilmesi

7.5. IOTA gibi ama kendimize ait ve taşımacılık sektörüne özgü IOT ve blockchain teknolojilerin geliştrilmesi, bunun gelişmekte olan ülkelere pazarlanması. Ya da açık kaynak kodlu teknolojiyi vakıf kurarak yaygınlaştırılıp, teknoloji transferinden ekonomik faydaların kazanılması.

7.6. Sektöre özgü cihazlar ve donanımlar oluşturarak yep yeni bir işletme modeli oluşturup, dünyada yaygınlaştırılması.

7.7. Yeni meslek alanlarının kazandırılması. Yeni meslek alanlarına ait teknolojilerinin üretilmesi.

7.8. Otonom araçlar ve sinyalizasyon sistemlerinden bahsediliyorken bunların ekonomik olarak avantajlı hale gelmedikçe gelişmekte olan ülkelerde uygulanamayacağı ortada. Ekonomik olarak uygulanabilir hale geldiğinde ise gelişmekte olan ülkelerin ekonomik şartlarına uygun halde entegrasyonu gerekecek. Dijital dönüşüm ve Ekosistem yapısı hazır olduğunda bunun entegrasyonu çok daha hızlı, ekonomik ve kendi şartlarımıza uygunolarak gerçekleştirilebilir.

7.9. Ekosistem laboratuarları sponsorlukları. Sponsor ol verilerden faydalan.App ve reklam ortamlarından faydalan. Karma havuz yapılarından faydalan. Gittiğin kadar öde sistemlerinden faydalan.

7.10. Kuluçka modelleri oluşturup bunları organik hale getirip ticari ve ekonomik faaliyetlere dönüştürülmesi. 800 cihazlık paketler haline getirilmesi gibi ...

7.11. Öğrencilere ve yetiştirilecek personele yönelik win win modeli. Meslik öğreniyorken fayda sağla. Öğrendiktensonra büyüme hamlesinin bir parçası ol.