Tinh Vân Kiếm

Thiên Địa Hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tinh Vân Kiếm by Mind Map: Tinh Vân Kiếm

1. Nhân Vật

1.1. Thuộc tính

1.2. Danh Hiệu

1.3. Đan dược

2. Hoạt động

2.1. Chiến trường liên sever 32vs32

2.2. Đấu giá boss

2.3. PK Liên Server

2.4. Trả lời câu hỏi

2.5. Bí cảnh tầm bảo

2.6. Thí luyện sever

2.7. 5vs5 liên sever

2.8. Phó Bản

2.8.1. Phó bản bạc

2.8.2. Phó bản exp

2.8.3. Phó bản tăng bậc

2.9. Đoạt lãnh địa

2.10. Đoạt cờ chiến liên sever

2.11. Nhiệm vụ ngày

2.12. Nhiệm vụ trừ ma

3. Hệ thống kỹ năng

3.1. Kiếm

3.1.1. Hiên Viên Tông

3.2. Súng

3.2.1. Thiết Sư Bảo

3.3. Quyền

3.3.1. Liệt Hỏa Đường

3.4. Pháp thuật

3.4.1. Hoa Gian Các

3.5. Huyết Mạch

3.5.1. Sát Hại Vô Thần

3.5.2. Thống Trị Hồng Hoang

3.5.3. Lĩnh Vực Tuyệt Đối

4. Tính năng

4.1. Vinh Dự

4.2. Hiệp Khách

4.3. Tranh bá phe

4.4. Cánh

4.5. Đổi vàng

4.6. Thu thập trang bị

4.7. Sảnh Boss

4.7.1. Boss Thế Giới

4.7.2. Boss Cá Nhân

4.7.3. Boss Vip

4.8. Sảnh phúc lợi

4.9. Chuyển chức

4.10. Lục Thần

4.11. Đồ giám

4.12. Pet

4.13. Rèn

4.13.1. Cường hóa

4.13.2. Tinh Luyện

4.13.3. Ngọc

4.13.4. Khai quang

4.13.5. Luyện

4.13.6. Tăng Bậc

4.13.7. KC Vàng

4.14. Phe

4.14.1. Thiên Địa Hội

4.14.2. Ngự Lâm Quân

4.15. Tăng bậc

4.15.1. Thần binh

4.15.2. Thú cưỡi

4.16. Quay thưởng

4.17. Sức Mạnh Hồng Hoang

4.18. Ảo Hóa

4.19. Ngự Hồn

5. Trang bị

5.1. Súng

5.1.1. Lục/Xanh/Tím/Cam/Vàng

5.2. Thiết Thủ(Quyền)

5.2.1. Lục/Xanh/Tím/Cam/Vàng

5.3. Kiếm

5.3.1. Lục/Xanh/Tím/Cam/Vàng

5.4. Áo

5.5. Ngoa (Giày)