Структура практичної психології як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура практичної психології як практичної діяльності by Mind Map: Структура практичної психології як практичної діяльності

1. функції практичної психології

1.1. аналіз й прогнозування поведінки людини

1.2. активний соціальний та психологічний вплив

1.3. консультативно-методична функція

1.4. просвітницька функція

1.5. профілактична функція

1.6. реабілітаційна функція

2. напрями практичної психології

2.1. психологічне консультування

2.2. психологічна корекція

3. методи практичної психології

3.1. Експеримент

3.2. Тест

3.3. Бесіда

3.4. Інтерв'ю

3.5. Анкетування

3.6. Соціометрія

3.7. Спостереження

4. принципи практичної психології

4.1. Принцип детермінізму

4.2. Принцип суб'єктної активності (або активності суб'єкта)

4.3. Принципу розвитку

4.4. Принцип індивідуального підходу

4.5. Принцип синтетичного підходу до предмета практичної психології

5. ключові аспекти практичної психології

5.1. Науковий аспект

5.2. Практичний аспект

6. форми практичної психології

6.1. психологічна служба сім'ї та соціального захисту населення

6.2. психологічна служба системи освіти

6.3. психологічна служба системи охорони здоров'я

6.4. практична психологія політичної діяльності

6.5. управління і масових комунікацій

6.6. практична юридична психологія і соціологія

6.7. практична психологія і соціологія економіки та бізнесу

6.8. практична психологія праці та профорієнтації

6.9. соціально-психологічна дружба армії

6.10. практична психологія і педагогіка спорту