CÜMLE TÜRLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÜMLE TÜRLERİ by Mind Map: CÜMLE TÜRLERİ

1. KURALII CÜMLE

2. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE

2.1. İSİM CÜMLESİ

2.2. FİİL CÜMLESİ

3. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE

3.1. DEVRIK CÜMLE

3.2. EKSİLTİLİ CÜMLE

4. ANLAMINA GÖRE

4.1. OLUMLU CÜMLE

4.2. OLUMSUZ CÜMLE

4.3. SORU CÜMLESİ

4.4. ÜNLEM CÜMLESİ

5. YAPISINA GÖRE

5.1. BASİT CÜMLE

5.2. BİRLEŞİK CÜMLE

5.3. SIRALI CÜMLE

5.4. BAĞLI CÜMLE