Marketing kingdom

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing kingdom by Mind Map: Marketing kingdom

1. Online

1.1. Facebook

1.1.1. Cộng đồng

1.1.1.1. Game thủ

1.1.1.1.1. Cung cấp các thông tin, kiến thức về PC, gaming gear, game

1.1.1.1.2. GA các phần quà kết hợp với các cộng đồng khác giai đoạn đầu

1.1.1.1.3. Thông tin các sự kiện game ( offline, giải đấu, event...)

1.1.1.2. Chủ phòng máy

1.1.1.2.1. Chia sẽ kinh nghiệm các kiến thức quản lý phòng máy

1.1.1.2.2. Chia sẽ các thông tin, xu hướng về các mô hình phòng máy

1.1.1.2.3. Chia sẽ hình ảnh các phòng máy đẹp

1.1.2. Fanpage

1.1.2.1. Thông tin các phòng máy của hệ thống Kingdom nextgen

1.1.2.2. Đăng chéo các thông tin hay từ cộng đồng

1.1.2.3. Quảng cáo về mô hình nhượng quyền và thi công của Kingdom nextgen

1.1.2.4. Live stream chia sẽ các kiến thức về PC, Gaming gear cũng như các thông tin khác kết hợp với các hãng và khách mời

1.2. Youtube

1.2.1. Đăng clip các sự kiện tại phòng máy ( giải đấu, ofline, giới thiệu sản phẩm của các hãng )

1.2.2. Review về linh kiện Pc, gaming gear....

1.2.3. Đăng chéo các chương trình livestream từ fanpage

1.3. zalo

1.3.1. Xây dựng cộng đồng

1.3.1.1. Game thủ

1.3.1.2. Chủ phòng máy

1.3.2. Zaloshop

1.3.3. Zalo thương hiệu

1.4. Website

1.4.1. Salepage

1.4.2. Thông tin tổng hợp

1.4.3. Shop tổng hợp

1.4.4. Tiếp thị liên kết

1.4.4.1. Hệ thống đại lý và cộng tác viên

1.5. infusion + chat box

1.5.1. Remarketing

1.5.2. Chăm sóc khách hàng tự động

1.5.3. email + messenger marketing

2. Offline

2.1. Tổ chức offline

2.1.1. Chợ phiên đồ cũ và trade up

2.1.2. Chia sẽ các kiến thức về Pc, gaming gaer

2.1.3. Offline công bố mô hình nhượng quyền của Kingdom

2.2. Tham dự offline

2.2.1. Kết hợp các sự kiện offline của các hãng

2.3. Trải nghiệm xoay vòng

2.3.1. Kết hợp với các hãng tổ chức giải đấu tại các trường đại học

2.3.2. kết hợp hãng set up các giải đấu tại các tỉnh với mô hình trải nghiệm của Kingdom

2.4. Hỗ trợ giải đấu

2.4.1. Hộ trợ thiết bị thi đấu tại các sự kiện của hãng

2.4.2. Hỡ trợ thiết bị thi đấu tại sự kiện đấu trường máy tính của intel...

2.5. Chia sẽ

2.5.1. Chia sẽ các kinh nghiệm cho chủ phòng máy đã nhượng quyền, thi công

2.5.2. Chia sẽ các tăng doanh thu phòng máy với các chủ phòng máy đã nhượng quyền, thi công

2.6. Tổi chức các giải đấu dành cho game thủ

2.7. Studio

2.7.1. Chụp hình quay clip