Педагогіка як наука Педагогіка — це наука, яка вивчає і має на меті удосконалити процеси навчання...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Педагогіка як наука Педагогіка — це наука, яка вивчає і має на меті удосконалити процеси навчання, виховання та розвитку людини. by Mind Map: Педагогіка як наука Педагогіка — це наука, яка вивчає і має на меті удосконалити процеси навчання, виховання та розвитку людини.

1. Вивчає особливості здійснення навчальної діяльності в конкретному соціальному середовищі

2. Соціальна педагогіка-галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні.

2.1. Педагогіка праці – вивчає здійснення навчально-виховної діяльності в умовах виробничих відносин;

2.2. Педафтологія – вивчає особливості формування особистості вчителя-викладача;

2.3. Професійна педагогіка - це галузь педагогічної науки, що вивчає закономірності навчання людини професії і формування професійно важливих і соціально значимих якостей особистості працівника.

2.3.1. Інженерна педагогіка

2.3.2. Виробнича педагогіка

2.3.3. Медична педагогіка

3. Загальна педагогіка- наука, яка вивчає основні закономірності здійснення навчально-виховної діяльності і функціонування освіти.

4. Історія педагогіки – наука, що вивчає минуле педагогіки і відбирає той досвід, що може бути використаний в наш час.

5. Вікова педагогіка – це педагогічна наука, яка вивчає особливості здійснення навчально-виховної діяльності з урахуванням вікових особливостей людини.

5.1. Педагогіка середньої школи

5.2. Педагогіка вищої школи

5.3. Педагогіка дорослих

6. Порівняльна педагогіка – вивчає особливості здійснення педагогічної діяльності в різних країнах з метою визначення позитивного педагогічного досвіду для вітчизняної системи освіти.

7. Спеціальна педагогіка

7.1. Олігофренопедагогіка

7.1.1. здійснення навчально-виховної діяльності в середовищі розумово-відсталих людей;

7.2. Тифлопедагогіка

7.2.1. здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням зору

7.3. Сурдопедагогіка

7.3.1. здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням слуху

7.4. Логопедагогіка

7.4.1. Методика викладання

7.4.1.1. Вивчає основні закономірності та особливості здійснення навчальної діяльності в умовах вивчення конкретного навчального предмету

7.4.2. здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі людей з порушенням вимови

7.5. Дефектологія

7.5.1. вивчає особливості впливу різних фізичних та психічних вад на навчально-виховний процес

7.6. Пенітенціарна педагогіка

7.6.1. здійснення навчально-виховної діяльності у середовищі в'язнів (порушення волі)

8. Теорія виховання

9. Дидактика-це теорія навчання

9.1. Загальна

9.1.1. Вивчає основні закономірності здійснення навчальної діяльності

9.2. Галузева

9.2.1. Вивчає особливості здійснення навчальної діяльності в конкретних умовах (соціальних, вікових)

9.2.1.1. Галузева дидактика 2