Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ECONOMIA T.5 by Mind Map: ECONOMIA  T.5

1. GESTIÓ DE RECUSOS HUMANS

1.1. Conjunt de decisions, accions i polítiques relacionades amb el capitral humà, encaminades a millorar-ne la productivitat i competitivitat.

1.2. FUNCIONS DE LA GESTIÓ

1.2.1. Organització del personal

1.2.2. Reclutament

1.2.3. Selecció

1.2.4. Plans d'acollida

1.2.5. Plans de carrera

1.2.6. Formació

1.2.7. Avaluació de l'exercici

1.2.8. Clima i satisfacció laboral

1.2.9. Administració del personal

1.2.10. Relacions laborals

1.2.11. Prevenció de riscos laborals

2. RECLUTAMENT

2.1. Intern

2.1.1. Captar candidatures del personal que formen part de l'empresa. (Proces més ràpid i econòmic)

2.2. Extern

2.2.1. Captar candidatures de persones alienes a l'empresa.

2.2.2. Fonts d'ofertes de treball:

2.2.2.1. Borses de treball

2.2.2.2. Agències de treball

2.2.2.3. Serveis públics de col·laboració

2.2.2.4. ETT

2.2.2.5. Tècniques d'Internet

2.2.2.6. Agències de treball

3. PROCÉS DE SELECCIÓ

3.1. Selecció d'una oferta de treball

3.1.1. Carta de presentació

3.1.2. Curriculum vitae

3.1.2.1. Es reflecteixen les dades personals i professionals enfocades a una oferta de treball.

3.1.3. Proves de selecció

3.1.3.1. Entrevista de treball

3.1.3.2. Altres proves

3.1.3.2.1. Psicotècniques

3.1.3.2.2. Personalitat

3.1.3.2.3. Cultura general

3.1.3.2.4. Professionals

3.1.3.2.5. Proves en grup

3.1.3.2.6. Anàlisi competencial

4. FORMACIÓ

4.1. Permet que el personal de l'empresa pugui adaptar-se als canvis de la societat i els avanços tecnologics.

4.2. Maneres de proporcionar-la:

4.2.1. A l'empresa mateixa

4.2.1.1. Confederacions d'empresaris

4.2.1.2. Escoles privades de formació

4.2.1.3. Administracions públiques

4.2.2. Formació en línia

4.2.2.1. Lliurament de material educatiu per a qualsevolmitjà electrònic.

5. GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

5.1. Tractament del capital intel·lectual en una organització amb la finalitat d'incrementar la competitivitat

5.2. Tipus de coneixament

5.2.1. Explícit

5.2.1.1. Es pot transmetre oralment o mitjansant documents. És fàcil d'estructurar.

5.2.2. Tàctil

5.2.2.1. Expèriències personals, habilitats, destreses, ...

6. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

6.1. Treball en equip

6.1.1. Grup petiti de persones que treballen i col·laboren de forma coordinada per realitzar una feina.

6.2. Treball col·laboratiu

6.2.1. Es posen en comú idees, coneixements, materials, etz. per arribar a un coneixement comú.

6.3. Treball per projectes

6.3.1. Treball per equips format per personal intern i/o externs a la empresa per realitzar un projecte comú.

7. GESTIÓ PER COMPETÈNCIES

7.1. Capacitat per reconèixer sentiments pròpis i aliens i l'habilitat de gestionar aquests.

8. MOTIVACIÓ LABORAL

8.1. Conjunt d'estimuls que rep el treballador que la guien correctament a treballar en l'àmbit de trball.