PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PERLEMBAGAAN MALAYSIA by Mind Map: PERLEMBAGAAN MALAYSIA

1. Definisi Perlembagaan

1.1. Perlembagaan ialah prinsip-prinsip asas dan sumber undang-undang tertinggi negara

2. Keluhuran Perlembagaan

2.1. Undang-undang Utama Persekutuan

2.1.1. Mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah

2.1.2. Kesahan mana-mana undang-undang tidak boleh di persoalkan

2.2. Ketertinggian Perlembagaan

2.2.1. Parlimen

2.2.2. Perlembagaan

2.2.3. Kedudukan YDPA

2.2.4. Kuasa Perundangan

2.2.5. Kebebasan Asasi

2.3. Pindaan Perlembagaan

2.3.1. Perlembagaan Malaysia telah dipinda lebih kurang 22 kali.

2.3.2. Perlembagaan Malaysia boleh dipinda oleh Parlimen.

2.3.3. Sesetengah perkara hanya boleh dipinda dengan suara lebih 2/3 dalam tiap-tiap dewan, dengan syarat telah mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja.

2.4. Perlembagaan Persekutuan Dan Negeri

2.4.1. Perlembagaan Persekutuan

2.4.1.1. kuasa dan kedudukan YDPA

2.4.1.2. Bahasa Melayu

2.4.1.3. kewarganegaraan

2.4.1.4. kehakiman

2.4.1.5. agama

2.4.1.6. keistimewaan raja-raja Melayu dan hak orang Melayu

2.4.1.7. kebebasan asasi

2.4.2. Perlembagaan Negeri

2.4.2.1. Hasil daripada perkongsian antara negeri yang menganggotai Persekutuan Malaysia

2.4.2.2. Kerajaan Persekutuan menjamin hak raja sesebuah negeri.

3. Sejarah Penggubalan Perlembagaan

3.1. Proses penggubalan perlembagaan

3.1.1. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

3.1.2. Malayan Union 1946

3.1.3. Persekutuan Tanah Melayu 1948

3.1.4. Suruhanjaya Reid

3.1.5. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

3.2. Peranan Perlembagaan

3.2.1. Mewujudkan pemerintahan yang adil

3.2.2. Mengelekkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat

3.2.3. Rujukan untuk menjalankan pemerintahan negara

3.2.4. Mengekalkan riwayat negara bangsa

3.2.5. Menjaga Kestabilan negara

3.2.6. Memelihara perpaduan kaum

3.3. Bentuk-bentuk Perlembagaan

3.3.1. Perlembagaan Bertulis

3.3.2. Perlembagaan Tidak Bertulis

4. Peruntukan Penting Dalam Perlembagaan

4.1. Bahasa Melayu

4.1.1. Dalam Perkara 152 : Bahasa Melayu mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi

4.1.2. Bahasa ibunda Negeri Sabah dan Sarawak yang pada masa ini boleh digunakan di dalam mahkamah anak negeri atau bagi apa-apa kanun undang-undang dan adat anak negeri

4.2. Kedudukan Raja-raja Melayu

4.2.1. Kedudukan raja-raja melayu termaktub dan tidak boleh dipersoalkan.

4.2.2. YDPA hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh lima tahun.

4.2.3. YDPA ialah Ketua Utama Negara bagi Persekutuan, dan isterinya.

4.2.4. Majlis Raja-Raja merupakan kuasa tertinggi dalam hal ehwal agama Islam di Malaysia.

4.2.5. Majlis Raja-Raja ialah tempat bagi Raja & Yang Dipertua Negeri bertemu dan berbincang.

4.3. Agama Islam

4.3.1. Perakara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan : agama Islam sebagai agama persekutuan.

4.3.2. Perlembagaan Persekutuan juga memberikan kepada individu untuk mengamalkan agamanya sendiri.

4.3.3. Raja atau Sultan bertindak sebagai Ketua Agama Islam di negerinya.

4.4. Kewarganegaraan

4.5. Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera

4.6. Hak Kebebasan Asasi