Складносурядне речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Складносурядне речення by Mind Map: Складносурядне речення

1. Засоби зв'язку

1.1. розділові

1.1.1. або, чи, хоч...хоч, чи...чи, або..або, чи...чи

1.2. єднальні

1.2.1. і (й), та (і), ні..ні, як..так і, не тільки..але й

1.3. протиставні

1.3.1. але, а, та (але), зате, проте, однак, а втім

1.4. зіставний

1.4.1. а

2. Розділові знаки

2.1. Кома

2.1.1. одночасність

2.1.2. послідовність

2.1.3. причиново-наслідкові

2.1.4. протиставні або повторювані сполучники

2.2. Крапка з комою

2.2.1. частини поширені

2.2.2. частини мають розділові знаки

2.2.3. частини далекі

2.3. Тире

2.3.1. друга частина виражає наслідок

2.3.2. друга частина виражає висновок

2.3.3. друга частина виражає швидку зміну подій

3. Розділові знаки

3.1. кому не ставимо

3.1.1. одиничні сполучники

3.1.1.1. і, й, та (і), або, чи

3.1.2. спільне слово

3.1.2.1. другорядний член речення

3.1.2.2. вставне слово

3.1.2.3. частки лише, тільки, навіть

3.1.3. речення

3.1.3.1. питальне

3.1.3.2. спонукальне

3.1.3.3. окличне

3.1.4. частини односкладні

3.1.4.1. односкладні безособові

3.1.4.2. односкладні називні

4. Смислові зв'язки

4.1. єднальні

4.1.1. одночасність

4.1.2. послідовність

4.1.3. причиново-наслідкова залежність

4.2. протиставні

4.2.1. події протиставляються

4.3. зіставні

4.3.1. події протиставляються

4.4. розділові

4.4.1. чергування подій

4.4.2. взаємовиключення