Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

2. verdenskrig, bakgrunn og resultat by Mind Map: 2. verdenskrig, bakgrunn og resultat
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

2. verdenskrig, bakgrunn og resultat

Merk at smilefjesene er fra okkupasjonsmaktens synspunkt. Sett fra Norges og demokratiets synspunkt er det selvfølgelig motsatt....

Versaillestraktaten, arven fra WW1

Strenge økonomiske kår

Ønske om oppreisning

Depresjon, devaluering

Ønske om nytt lederskap

Hitler til makten

Merk at smilefjesene er fra okkupasjonsmaktens synspunkt. Sett fra Norges og demokratiets synspunkt er det selvfølgelig motsatt....

Retorikk

"nasjonalsosialisme"

Bruk av SA for å slå ned motstand

Manipulering av valget i 1933

Konsolidering av personlig makt

Likvidering av Ernst Röhm og andre potensielle motstandere

Personlig troskapsed til Hitler fra alle offiserer og mannskaper

Etablering av SS for å sørge for at sikkerhetstjenesten var lojal til Nazimakten

Waffen-SS etablert for å ha væpnede styrker uten tilhørighet til Wehrmacht (som Hitler ikke stolte på)

Ideen om å utvide det tyske riket

Anschluss, anektering av Østerrike 1938

Invasjonen i Polen, 1939, start av WW 2

Framgang

Norge

Danmark

Frankrike

Belgia

Nederland

Stall

Battle of Britain- mislykket luftkrig mot England

Nedturen begynner

Sovjet 1941

Strategiske feilgrep, Stalingrad i stedet for Moskva, symbolikk i stedet for å ta reelt maktsentrum, Oljefelt i sør istedet for å sette inn Marionett-regjering, Forsøk på Blitzkrieg i et langstrakt land uten ressurser å stjele...

Mangelfull utrustning

Rasisme/ jødeforfølgelser som viser Sovjeterne at motstand er eneste vei til å overleve

Stalins nådeløse internstyre

Tofronts krig fra juni 1944

Tyskland kapitulerer 7 mai 1945 (trer i kraft 8. mai i Norge)