2. verdenskrig, bakgrunn og resultat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2. verdenskrig, bakgrunn og resultat by Mind Map: 2. verdenskrig, bakgrunn og resultat

1. Versaillestraktaten, arven fra WW1

1.1. Strenge økonomiske kår

1.2. Ønske om oppreisning

1.3. Depresjon, devaluering

1.4. Ønske om nytt lederskap

2. Hitler til makten

2.1. Retorikk

2.2. "nasjonalsosialisme"

2.3. Bruk av SA for å slå ned motstand

2.4. Manipulering av valget i 1933

2.5. Konsolidering av personlig makt

2.5.1. Likvidering av Ernst Röhm og andre potensielle motstandere

2.5.2. Personlig troskapsed til Hitler fra alle offiserer og mannskaper

2.5.3. Etablering av SS for å sørge for at sikkerhetstjenesten var lojal til Nazimakten

2.5.4. Waffen-SS etablert for å ha væpnede styrker uten tilhørighet til Wehrmacht (som Hitler ikke stolte på)

3. Ideen om å utvide det tyske riket

3.1. Anschluss, anektering av Østerrike 1938

3.2. Invasjonen i Polen, 1939, start av WW 2

4. Framgang

4.1. Norge

4.2. Danmark

4.3. Frankrike

4.4. Belgia

4.5. Nederland

5. Stall

5.1. Battle of Britain- mislykket luftkrig mot England

6. Nedturen begynner

6.1. Sovjet 1941

6.1.1. Strategiske feilgrep

6.1.1.1. Stalingrad i stedet for Moskva, symbolikk i stedet for å ta reelt maktsentrum

6.1.1.2. Oljefelt i sør istedet for å sette inn Marionett-regjering

6.1.1.3. Forsøk på Blitzkrieg i et langstrakt land uten ressurser å stjele...

6.1.2. Mangelfull utrustning

6.1.3. Rasisme/ jødeforfølgelser som viser Sovjeterne at motstand er eneste vei til å overleve

6.1.4. Stalins nådeløse internstyre

6.2. Tofronts krig fra juni 1944

6.3. Tyskland kapitulerer 7 mai 1945 (trer i kraft 8. mai i Norge)