De excellente docent

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De excellente docent by Mind Map: De excellente docent

1. Lerenden

1.1. Gebruik maken van nieuwe media: blogs wikis etc.

1.2. uitwisseling met buitenland: authentieke leeropdrachten

2. Onderwijzers/Studenten

2.1. heldere info/communicatie

2.2. vraagbaak voor ict-applicaties

2.3. leiding kunnen geven indien nodig

3. Leiding

3.1. eigenschool

3.1.1. op de hoogte ict ontwikkelingen

3.1.2. toepassen

3.1.3. verspreiden onder collega's

3.2. andere school

3.2.1. internationaal

3.2.1.1. op de hoogte ict ontwikkelingen

3.2.1.2. communicatie in voertaal

3.2.1.3. samenwerking stimuleren projecten

3.2.2. nationaal

3.2.2.1. samenwerking/uitwisselen informatie

4. Overige instanties

4.1. overheid

4.1.1. bepaald niveau ICT-kennis

4.1.2. europees niveau/internationalisering

4.1.3. resultaat tonen

5. Ouders

5.1. informatie tav internationaliseringsproject

6. Onderwijsinstellingen