Estudi dels teixits

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Estudi dels teixits by Mind Map: Estudi dels teixits

1. 1. Contextualiztació

2. 2. Objectius

2.1. Acadèmics

2.2. Lingüístics

2.3. Cognitius

2.4. Culturals

3. 3. Continguts

3.1. Acadèmics

3.2. Lingüístics

3.3. Cognitius

3.4. Culturals

4. 4. Competències

4.1. Professionals

5. 5. Sessions

5.1. Sessió 1

5.2. Sessió 2

5.3. Sessió 3

5.4. Sessió 4

5.5. Sessió 5

6. 6. Criteris d'avaluació

7. 7. Recursos i materials