RECHT DEEL 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RECHT DEEL 1 by Mind Map: RECHT DEEL 1

1. definitie recht

1.1. geheel van regels

1.1.1. lopende zaken

1.2. opgesteld door samenleving

1.3. belangen enkeling in maatschappij geordend

1.4. afdwingbaarheid

2. belangrijke begrippen

2.1. rechtssubject en rechtsobject

2.2. genotsbekwaam en handelingsbekwaam

2.3. rechtshandelingen en rechtsfeiten

3. indeling

3.1. privaatrecht

3.2. publiekrecht

3.3. nationaal recht

3.4. internationaal recht

3.4.1. supranationale organisaties

3.4.2. intergouvernementele organisaties

3.4.3. bilateraal

3.4.4. multilaterale verdragen

4. bronnen

4.1. grondwet

4.2. wetgevende akten

4.2.1. wetten

4.2.2. decreten

4.2.3. ordonnantie

4.3. gewoonte

4.4. rechtspraak

4.4.1. vonnis

4.4.2. arrest

4.5. rechtsleer

4.5.1. doctrine

4.6. algemene rechtsbeginselen en billijkheid

4.7. internationale regelgeving

4.7.1. regels met directe werking

4.7.2. regels met indirecte werking

4.7.3. suprematie van het internationaal recht

4.7.4. verdrag