Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Impressió 3D by Mind Map: Impressió 3D

1. Les impressores 3D

1.1. Què són?

1.1.1. Tecnologies d'impressió 3D

1.1.1.1. Estereolitografia

1.1.1.2. Impressió per deposició de material fos

1.1.1.3. Impressió selectiva per làser

1.2. Com funcionen?

1.2.1. Parts d'una impressora

1.3. Tipus de materials imprimibles

1.3.1. Filaments principals

1.3.1.1. ABS

1.3.1.2. PLA

1.3.2. Filaments alternatius

1.3.2.1. Laybrick

1.3.2.2. Laywoo-D3

1.3.2.3. Soft PLA

1.3.2.4. Nylon

1.3.2.5. Bendlay

2. Futur pròxim

2.1. Avantatges i inconvenients

2.2. Impressores 3d actuals

2.2.1. Modelat per deposició fosa

2.2.2. Estereolitografia

2.2.3. Processament digital de la llum

2.2.4. Impressió selectiva per làser

2.2.5. Fusió per feix d'electrons

2.2.6. Fabricació mitjançant laminat d'objectes

2.2.7. Injecció d'aglutinant

2.2.8. Injecció de material, moldeig a la cera perduda

2.3. Empreses emprenedores

2.3.1. Recreus

2.3.2. LGM Studio

2.3.3. LabFab&Café

3. Introducció

4. Per saber-ne més

4.1. Com construir una impressora 3D

4.2. Notícies sobre el món de la impressió 3D

4.3. Empreses d'impressió 3D

4.4. Altres

5. Àmbits

5.1. Salut

5.1.1. Audiòfons

5.1.2. Odontologia

5.1.3. Ossos 3D

5.1.4. Pròtesis

5.1.5. Òrgans sintètics

5.1.6. Cel.lules mare

5.2. Gastronomia

5.3. Construcció

5.4. Altres

5.4.1. Armes

5.4.2. Roba Personalitzada

5.4.3. Drones