Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Situacions col·laboratives d'aprenentatge by Mind Map: Situacions col·laboratives
d
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Situacions col·laboratives d'aprenentatge

Dinàmiques identificades a l'aula d'Aprenentatge i desenvolupament II. UAB, grup 31 Magisteri, Dra. Margarida Romero

Competició

Intergrups

Completar una frase per grups (files) en la qual només una fila guanya punts

entre individus

torneig

oposicions

joc UNO

course navett

Interdepèndia positiva

Decoració de la classe

cantar de manera coral

escriptura col·laborativa

realització d'un maqueta

composició musical

dansa / coreografia