Situacions col·laboratives d'aprenentatge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Situacions col·laboratives d'aprenentatge by Mind Map: Situacions col·laboratives d'aprenentatge

1. Competició

1.1. Intergrups

1.1.1. Completar una frase per grups (files) en la qual només una fila guanya punts

1.2. entre individus

1.2.1. torneig

1.2.2. oposicions

1.2.3. joc UNO

1.2.4. course navett

2. Interdepèndia positiva

2.1. Decoració de la classe

2.2. cantar de manera coral

2.3. escriptura col·laborativa

2.4. realització d'un maqueta

2.5. composició musical

2.6. dansa / coreografia