Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mayoz by Mind Map: Mayoz

1. mayoz bölünme, kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan özelleşmiş hücre bölünmesidir.

2. üremeyi sağlayan hücreleri oluşturur.

3. oluşan hücreler sadece bir kez mayoz geçirebilir.

4. çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez görülür

5. hücre bölünmesi iki kere gerçekleşir

6. kalıtsal çeşitliliği sağlar

7. mayoz 1

7.1. profaz 1

7.1.1. metafaz 1

7.1.1.1. anafaz 1

7.1.1.1.1. telofaz 1 ve sitokinez

8. mayoz 2

8.1. profaz 2

8.1.1. metafaz 2

8.1.1.1. anafaz 2

8.1.1.1.1. telofaz 2 ve sitokinez

9. interfaz

10. krossing over sebebiyle oluşan hücreler ana hücreden farklı olur

11. eşeyli üremenin temelini oluşturur