Bài 13. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

Tran Duy Khang 10 28

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 13. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG by Mind Map: Bài 13. MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG

1. 1. Hệ điều hành Windows

1.1. Một số đặc trưng chung của Windows

1.1.1. Chế độ đa nhiệm

1.1.2. Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ hoạ và văn bản giải thích

1.1.3. Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ hoạ và đa phương tiện (Multimedia) đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh, hình ảnh,...

1.1.4. Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

1.2. Ưu điểm

1.2.1. Dễ dùng

1.2.2. Tính tương thích cao

1.2.3. Hỗ trợ nhiều ứng dụng

1.2.4. Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ họa và đa phương tiện (Multimedia) đảm bảo khai thác có hiệu quả nhiều loại dữ liệu khác nhau như âm thanh- hình ảnh…

1.2.5. Đảm bảo các khả năng làm việc trong môi trường mạng.

1.2.6. Có kho ứng dụng riêng

1.3. Nhược điểm

1.3.1. Giá thành cao

1.3.2. Yêu cầu về phần cứng cao

1.3.3. Mã nguồn đóng

2. 2. Hệ điều hành Unix

2.1. Một số đặc trưng chung của UNIX

2.1.1. Đa nhiệm nhiều người sử dụng

2.1.2. Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả;

2.1.3. 90% các môđun của hệ thống được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao C.

2.2. Ưu điểm

2.2.1. Có khả năng đảm bảo một số lượng rất lớn người dùng dồng thời thác hệ thống.

2.2.2. Tổ chức dữ liệu phân cấp

2.2.3. Tính bảo mật cao

2.2.4. Độc lập phần cứng

2.3. Nhược điểm

2.3.1. Các phiên bản của UNIX có quá nhiều sự khác biệt cơ bản mất tính kế thừa đồng bộ.

2.3.2. Do có tính đa nhiệm nhiều người đùng nên hệ điều hành loại này phức tạp, đòi hỏi máy phải có bộ xử lí mạnh, bộ nhớ trong lớn và thiết bị ngoại vi phong phú.

3. 3. Hệ điều hành Linux

3.1. Một số đặc trưng chung của LINUX

3.1.1. Cho phép cài đặt Linux cùng với các HĐH khác trên cùng một ổ đĩa

3.1.2. Tương thích với nhiều HĐH

3.1.3. Dễ dàng chuyển đổi giữa Linux và các HĐH UNIX

3.1.4. Đa chương trình, đa xử lý

3.1.5. Cài đặt được trên nhiều chủng loại máy tính khác nhau

3.2. Ưu điểm

3.2.1. Linux đã cung cấp cả chương trình nguồn của toàn bộ bệ thống, làm nó có tính mở rất cao.

3.2.2. Chi phí thấp về tài liệu, đĩa.

3.3. Nhược điểm

3.3.1. Hệ điều hành Linux phát triển có tính mở nên không thể có một công thức cài đặt mang tính chuẩn mực, thống nhất.

3.3.2. Có ít các phần mềm ứng dụng chạy trên Linux nên việc sử dụng nó bị hạn chế.