Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інклюзивне навчання by Mind Map: Інклюзивне навчання

1. Інклюзивна освіта

1.1. система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

2. Особа з особливими освітніми потребами

2.1. особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення права на освіту, сприяння розвитку особистості, поліпшення стану здоров’я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.

3. Інклюзія

3.1. процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах.

4. Адаптація навчання

4.1. змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчального завдання.

5. Модифікація навчання

5.1. змінює характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання.

6. Інклюзивна педагогіка

6.1. наука про навчання і виховання дітей з особливими освьніми потребами в умовах загальноосвітнього простору із забезпеченням їм ефективного психолого-педагогічого і соціального супроводу міждисциплінарною командою фахівців.

7. Міждисциплінарна команда фахівців

7.1. міжпрофесійний напрямок роботи спеціалістів, який характеризується більш довготривалими і стійкими взаємовідносинами спеціалістів у команді, більш високим рівнем професійного взаєморозуміння й узгодженості роботи. Це забезпечується на основі організації і підтримки регулярних зустрічей, на яких обговорюються нюанси професійної взаємодії з клієнтами у рамках індивідуальної роботи з випадком.

8. Індивідуальна програма розвитку

8.1. письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом і батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки.

9. Освітнє середовище

9.1. сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти. Це система впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні.

10. Психолого-педагогічна підтримка

10.1. комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

11. Інклюзивна школа

11.1. заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

12. Асистент вчителя

12.1. член персоналу, який допомагає вчителю здійснювати освітню місію школи і сприяють кращому здобуттю освіти дітьми.

13. Інклюзивно-ресурсний центр

13.1. установа, яка створюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами у віці від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.