En musikkhistorisk oversikt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
En musikkhistorisk oversikt by Mind Map: En musikkhistorisk oversikt

1. Barokken

1.1. Ca. 1600 - 1750

1.2. Kjennetegn

1.2.1. Dur/ Moll tonalitet

1.2.2. Funksjonsharmonikk

1.2.3. Terassedynamikk

1.2.4. Imitasjon

1.3. Vokal

1.3.1. Verdslig

1.3.1.1. Opera

1.3.1.1.1. Jean-Baptiste Lully

1.3.1.2. Kantate

1.3.1.2.1. Johann Sebastian Bach

1.3.2. Religiøst

1.3.2.1. Oratoriet

1.3.2.1.1. Georg Friedrich Händel

1.3.2.2. Pasjonen

1.3.2.2.1. Utdrag fra Matheus Pasjonen (Bach)

1.4. Instrumental

1.4.1. Solokonserten

1.4.1.1. Antonio Vivaldi

1.4.1.1.1. Trompetkonsert i Ab

1.4.2. Conserto Grosso

1.4.2.1. Music for Royal Fireworks (Händel)

1.4.3. Toccata

1.4.4. Fuge

1.4.4.1. Toccata og Fuge i Dmoll

2. Renessansen

2.1. Ca. 1450 - 1600

2.2. Kirkemusikk

2.2.1. Protestanske kirken

2.2.1.1. På morsmålet

2.2.1.2. Menigheten sang selv

2.2.1.3. Verdslige komposisjoner med religiøse tekster

2.2.1.4. Hans Leo Hassler

2.2.1.4.1. Mein G'müt ist mir verwirret

2.2.2. Katolske kirken

2.2.2.1. Flerstemmig

2.2.2.2. Latin

2.2.2.3. Palestrina

2.2.2.3.1. Missa Brevis - Kyrie

2.3. Verdslig musikk

2.3.1. Vokal

2.3.1.1. Madrigal

2.3.1.1.1. Orlando di Lasso

2.3.1.1.2. John Dowland

2.3.1.1.3. Thomas Morley

2.3.2. Instrumental

2.3.2.1. Lytte- og konsertmusikk

2.3.2.2. Flere instrumenter

2.3.2.2.1. Cembalo

2.3.2.2.2. Instrumentfamilier

2.3.2.3. Claudio Monteverdi

2.3.2.3.1. L'Orfeo

3. Middelalderen

3.1. 500-1450

3.2. Kirkemusikk

3.2.1. Gregoriansk sang

3.2.1.1. Hildegard von Bingen

3.2.1.1.1. Spiritus Sanctus

3.3. Verdslig musikk

3.3.1. Trubadurer

3.3.1.1. Ballader

3.3.1.1.1. Tekstlig innhold: natur, personer, hendelser, kjærlighet

3.3.1.1.2. Intrumentledsagelse

3.3.1.1.3. Norsk middelalderballade

4. Rokokko

4.1. Ca. 1720-1770

4.2. Galant stil

4.2.1. François Couperin

4.2.1.1. Les Baricades Misterieuses

4.2.2. Domenico Scarlatti

4.2.2.1. Sonata in F minor

4.3. Ekspressiv stil

4.3.1. Carl Phillip Emanuel Bach

4.3.1.1. Konsert i Dmoll

4.4. Opera

4.4.1. Opera Buffa

4.4.1.1. Giovanni Battista Pergolesi

4.4.1.1.1. Stizzoso, mio stizzoso

4.4.2. Opera Seria

4.4.2.1. Christoph Willibald Gluck

4.4.2.1.1. Dance of the Blessed Spirits

5. Wienerklassisismen

5.1. Ca. 1760 - 1820

5.2. Kjennetegn

5.3. De 3 store

5.3.1. Joseph Haydn

5.3.1.1. The surprise symphony

5.3.1.2. "Kvinten"

5.3.2. Wolfgang Amadeus Mozart

5.3.2.1. "Jupiter"

5.3.2.2. Eine kleine nachtmusik

5.3.2.2.1. En salsaversjon

5.3.3. Ludvig van Beethoven

5.3.3.1. Eroica

5.3.3.2. Skjebnesymfonien

5.3.3.3. Pastoralesymfonien

6. Romantikken

6.1. Ca. 1820 - 1910

6.2. Musikk i forskjellige retninger

6.2.1. Absolutt musikk

6.2.1.1. Johannes Brahms

6.2.1.1.1. 4. symfoni, 1. sats.

6.2.2. Programmusikk

6.2.2.1. Richard Strauss

6.2.2.1.1. Also sprach Zarathustra

6.2.3. Nasjonalromantisk

6.2.3.1. Alexander Borodin

6.2.3.1.1. Polovtsian Dances

6.2.3.2. Edvard Grieg

6.2.3.2.1. Halling

6.2.3.2.2. Dovregubbens Hall