Інклюзивне навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інклюзивне навчання by Mind Map: Інклюзивне навчання

1. Принципи

1.1. Принцип індивідуальності

1.2. принцип доступності

1.3. принцип наочності

1.4. принцип науковості

1.5. принцип диференціації

1.6. принцип зв'язку з життям

1.7. принцип свідомості

1.8. принцип систематиності

1.9. принцип міцності знань

1.10. принцип позитивних емоцій

1.11. принцип творчої активності

1.12. принцип виховного, розвивального і корекційного характеру

2. Цінності

2.1. рівність

2.2. права

2.3. участь

2.4. повага до різноманітності

2.5. спільнота

2.6. сталий розвиток

2.7. ненасильство

2.8. довіра

2.9. чесність

2.10. мужність

2.11. радість

2.12. співчуття

2.13. любов

2.14. надія

2.15. краса

3. Завдання

3.1. – здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

3.2. – реалізувати принцип "навчитися жити разом", який грунтується на принципах гуманістичної педагогіки;

3.3. – забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

3.4. – створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

3.5. – забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;

3.6. – надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.