Cửa hàng sách

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cửa hàng sách by Mind Map: Cửa hàng sách

1. Thống kê

1.1. Số lượng nhập kho

1.2. Số lượng tồn kho

1.3. Số lượng sách bán chạy

1.4. Số lượng sách bán chậm

1.5. Số lượng bán

1.6. Doanh thu của cửa hàng

1.6.1. Theo ngày

1.6.2. Theo tuần

1.6.3. Theo tháng

1.7. Chi phí của cửa hàng

1.7.1. Theo ngày

1.7.2. Theo tuần

1.7.3. Thao tháng

1.8. Lợi nhuận của cửa hàng

1.8.1. Theo ngày

1.8.2. Theo tuần

1.8.3. Theo tháng

2. Lưu trữ

2.1. Hóa đơn và chứng từ

2.1.1. Hóa đơn bán hàng

2.1.1.1. Mã hóa đơn

2.1.1.2. Ngày mua hàng

2.1.1.3. Tên khách hàng

2.1.1.4. Địa chỉ

2.1.1.5. Tên sản phẩm

2.1.1.6. Số lượng sản phẩm

2.1.1.7. Giá

2.1.1.7.1. Currency

2.1.1.7.2. VAT

2.1.1.8. Thành tiền

2.1.1.9. Ý kiến khách hàng

2.1.2. Phiếu nhập kho

2.1.2.1. Ngày nhập kho

2.1.2.2. Số phiếu

2.1.2.3. Họ tên người giao

2.1.2.4. Địa chỉ người giao

2.1.2.5. Tên sản phẩm

2.1.2.6. Số lượng sản phẩm

2.1.2.7. Giá

2.1.2.7.1. Currency

2.1.2.7.2. VAT

2.1.2.8. Thành tiền

3. Quản lý

3.1. Sách

3.1.1. Thể loại

3.1.1.1. Tâm lý

3.1.1.2. Khoa học

3.1.1.3. Văn học

3.1.1.4. Nghệ thuật

3.1.1.5. Kinh tế - Xã hội

3.1.1.6. ....

3.1.2. Lứa tuổi

3.1.2.1. Trẻ dưới 12 tuổi

3.1.2.2. Từ 12 trở lên

3.1.2.3. Độ tuổi trung niên

3.1.2.4. Người cao tuổi

3.1.3. Số lượng tiêu thụ nhanh

3.1.4. Số lượng tiêu thụ chậm

3.1.5. Số lượng sách tồn kho

4. Giải pháp

4.1. Viết ứng dụng(Ứng dụng bằng phần mềm Android chạy trên máy Android )

4.1.1. Quản lý sách

4.1.1.1. Nhập loại sách

4.1.1.1.1. Thêm loại sách

4.1.1.1.2. Xóa loại sách

4.1.1.1.3. Tìm kiếm sách

4.1.1.1.4. Sắp xếp sách

4.1.2. Quản lý hóa đơn

4.1.2.1. Thêm hóa đơn

4.1.2.1.1. Hóa đơn bán hàng

4.1.2.1.2. Phiếu nhập kho

4.1.2.2. Sửa hóa đơn

4.1.2.2.1. Hóa đơn bán hàng

4.1.2.2.2. Phiếu nhập kho

4.1.2.3. Xóa hóa đơn

4.1.2.3.1. Hóa đơn mua hàng

4.1.2.3.2. Phiếu nhập kho

4.1.3. Hiển thị thống kê

4.1.3.1. Doanh thu

4.1.3.1.1. Doanh thu bán hàng

4.1.3.1.2. Lợi nhuận

4.1.3.2. Chi phí

4.1.3.3. Sách

4.1.3.3.1. Sách bán chạy

4.1.3.3.2. Sách bán chậm

4.1.3.3.3. Sách tồn kho