Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mødeværktøj med mind mapping by Mind Map: Mødeværktøj med mind mapping
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mødeværktøj med mind mapping

Flere kan deltage

Sikkert link - så er alle med

Også selv om man ikke sidder sammen

Synlighed og visuel appeal

Overblik og læsevenlighed

Ikoner, billeder og stikordsform

B: Beslutning

Skriftlig og tydelig, Opgaver kan fordeles

D: Diskussion

Brainstorm, Mind map i en nøddeskal

O: Orientering

Tydelig og kan rumme bilag, links og noter

Bilag med informationer

Referat med flere lag af informationer

Deltagerne kan forberede sig på mødet

MØDER

Teammøder

Faggruppemøder

PLC

PR

Forældresamtaler

MUS

Referentopgaven bliver sjovere

Ulempe: Det skal fortsætte sådan

Nemt at springe rundt i punkterne

Referater bliver smartere

Det der snakkes om kan sættes ind i referatet

Snak om nye materialer = link til dem

Skolens dagligdag = link til nyhed på Skoleporten

Faglige materialer = link til mind map eller benyt bilag

Referatet er synligt under mødet og færdigt med det samme. Ingen ventetid, renskrivning, upload til fællesmapper etc.

Møder bliver smartere

Skriv nøgleord der kan kalde mødet frem

Nøgleord er hurtige

Deltagerne kan selv notere personlige kommentarer

Opgaver kan uddelegeres on the fly

Kreative værktøjer giver kreative mennesker

Alle kan følge "mødet" på deres egen skærm

Udgiv = fællesskab

På nettet = tilgængelighed

MindMeister = Android, PC, iPad, iPhone