KITs Výroba a dovoz jídel do domácností

M M
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KITs Výroba a dovoz jídel do domácností by Mind Map: KITs Výroba a dovoz jídel do domácností

1. KITs Strategická rozhodnutí v odvětví

1.1. Technologie

1.1.1. Jaké možnosti nabízí pokrok v IT/ICT?

1.1.2. Jaké jsou současné technologické trendy?

1.2. Ekonomika

1.2.1. Jaký má vliv rostoucí ekonomika na odvětví

1.2.2. Jakou roli má rostoucí počet zákazníků?

2. KITs Klíčoví hráči v odvětví

2.1. Konkurence

2.1.1. Jak se vyvíjí trh z hlediska počtu firem?

2.1.2. Jak si vede konkurence z hlediska financí?

2.1.3. Kdo je konkurence?

2.1.4. Jaké jsou bariéry vstupu na trh?

2.1.5. Kdo je konkurence

2.1.6. Lze očekávat vstup nového konkurenta na trh?

2.1.7. Jaký je podíl trhu rozvozových podniků a podniků s výrobou?

2.2. Zákazník

2.2.1. Kdo jsou zákazníci?

2.2.2. Jaká je frekvence využití služeb?

2.2.3. Kde sledovat informace o počtů aktivních zákazníků?

2.2.4. Jaký je zájem si objednávat?

3. KITs Příležitosti a hrozby

3.1. Příležitosti

3.1.1. Jak se bude vyvíjet oblast objednání jídel?

3.1.2. Mohou objednání jídel dosáhnout stejného množství objednávek jako restaurační podniky

3.2. Hrozby

3.2.1. Zhorší se reputace hráčů na trhu kvůli nízké kvalité doručeného produktu nebo poskytnutého servisu?

4. asdasd