Phát triển Blog

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phát triển Blog by Mind Map: Phát triển Blog

1. Trình bày nội dung

1.1. Chỉ viết 3 hoặc 4 dòng rồi cách

1.2. Nên để h3 h4 là các mục lục

1.3. Luôn tạo mục lục

1.4. Content phai có hình ảnh minh họa, cách khoảng 1 đoạn

1.5. Phải có ít nhất 5 backlink onpage

1.6. bài viết nên từ 1500-2000 từ

1.7. Tạo các bullet point dạng liệt kê để nâng cao sự đọc hiểu

1.8. Phải viết nghiêng sau đóng mở ngoặc

1.9. Các từ khóa quan trọng nên bôi đen

1.10. Chèn thêm video

1.11. Sử dụng gói mở rộng icon Shortcodes Ultimate

1.12. Sử dụng tool chụp ảnh màn hình chất lượng cao

1.13. Kích thước ảnh nên để bằng kích thước khung đọc

1.14. Bố cục

1.14.1. Phần mở đầu

1.14.2. Mục lục

1.14.3. Phần thân

1.14.4. Tạm kết

2. Tạo nút CTA

2.1. Thủ thuật tạo Call To Action (CTA) button trên bài viết & landing page

3. Tạo trang chủ bằng ladipage

4. Nội dung content