Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kanontekster - fædrelandssange by Mind Map: Kanontekster - fædrelandssange
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kanontekster - fædrelandssange

Fædrelandssange blev til i den periode af Danmarks Litteraturhistorie, som kaldes Guldalderen (1800-1850). Danmark havde mistet store dele af sine landområder og flåde i krig, og hovedstaden København var blevet bombet. Der var derfor masser af opbygningsarbejde både fysisk og mentalt at tage fat på. Fædrelandssange har det formål at fortælle det gode budskab om et land for sit folk. Sangen skal fremhæve landets positive sider, så det fremstår som en stor nation med styrke og en stærk, national identitet, som befolkningen kan være stolt af. Det, der står i en fædrelandssang, er den glorificerede udgave af, hvordan Danmark er - det som befolkningen kan/skal være stolte af.

Den gammeldags evaluering holder ikke længere, som vi snakkede om i går. Hvordan evaluerer vi - og bedømmer vi - elevernes produkter?Løbende evaluering i forhold til vidensmål og brug af medier (kildekritik mv) samt elevens deltagelse i arbejdsprocesserne. Giver remedieringen mening i forhold til opstillede mål.

Elevernes proces

Den tilegnede viden

Det æstetiske i deres produkt

Har deres produkt en reel modtager? Passer produktet til modtageren?

Hvordan sikrer man sig, at alle elever deltager? Cooperative Learning? Man kunne forlange, at de, i grupper, skulle lave deres formuleringer sammen i mindmeister:-) Jeg tror man kan sikre alles deltagelse, ved at være "aktiv" vejleder, mens de arbejder. - man kunne også bede dem skrive en personlig logbog over arbejde, som man undervejs tager samtaler med (udvalgte) elever om

Undervisningsloop

Hvordan kobles formidling, vedledning, evaluering og aktiviteter sammen i loops? Kan vi bruge projektarbejdsformen?

Vidensprodukter

Lommefilm

Lommefilm er et dansk site for film optaget på mobiltelefoner.

Bambuser

Bambuser lader dig udsende en levende og interaktiv video fra din mobiltelefon, webcam eller DV-kamera — og det er gratis!

Toondoo

Toon.doo er et gratis program på nettet, hvor eleverne kan lave tegneserie striber og evt. samle disse i hæfter.

Remediere sange musisk - myna

Aviary er et lyd- og fotoredigeringsprogram, som kan redigere billeder og lyd fra mobiltelefonen.

Photostory

Photo Story er et gratis , enkelt og overskueligt billedfremvisningsprogram. Du kan fremstille dine egne digitale fortællinger med billeder, tekst, tale og lyd.

Remediere teksten til en ny genre

WIKI

Skoletube

Vidensmål

Genrekendskab

Kendskab til kanonforfattere

Fælles mål for dansk

En musisk/musikhistorisk dimension

IT og medier faghæftet

Fælles mål for historie

Kultur kendskab og deltagelse

Romantikken

Adgang til viden

Uddrag fra Kanon i dansk

Youtube

Dansk Sang

Evt. "lærerfabrikeret" tidslinie

Sangskriver på dr.dk

1864

Kanon

En kanon er en samling af det ypperste og mest begavede, der gives inden for den specifikke sfære, som den pågældende kanon repræsenterer. Det foranliggende er en efter strenge principper og nøje selekterede kriterier udvalgt samling af den mangfoldige danske litteraturs største og vigtigste værker. Kanonen er med andre ord en kortlægning af vor kulturarv, udført med det formål at kunne støtte orienteringen i en lang og kompleks kulturhistorie.

Kanonudvalget

Kanon i 4 - litterær læsning

Evaluering

Opgaveformuleringer

Lav en et remix af en fædrelandssang

Lav en animation/toondoo af en fædrelandssang

Lav en musikvideo til en fædrelandssang (eller til remixet?)

Hvorfor blev der skrevet fædrelandssange netop i den tid?

Hvad kan vi bruge sangene til i dag?

Omskriv et eller flere strofer til nutids dansk.

Skriv jeres egen fædrelandssang, som I synes den skal lyde i dag.

Eleverne

Vores målgruppe er 4. klasse

Samarbejde - klasseplan og pararbejde

Samarbejde Eleverne samarbejder 2 og 2 om deres fortolkning af fædrelandssange. De kan arbejde på forskellige måder: Ved hver deres computer i samme rum/samme tid. Ved samme computer på skolen eller privat. Forskudt i tid og sted. Eleverne kan sættes sammen i grupper ud fra forskellige kriterier fx efter fælles fagligt niveau eller en faglig stærk /faglig svag elev, dreng/pige, struktureret/ustruktureret m.m. Den største fordel ved samarbejdet er den dialog, der finder sted undervejs, hvor eleverne opbygger deres analyse og fortolkning, kommenterer hinandens punkter, retter hinandens punkter og kommer med gode ideer til layout m.m.

Konkrete sange

Fædrelandssange

Andre tekster om Danmark

Krigstekster