5 mỏ bán hàng nuskin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5 mỏ bán hàng nuskin by Mind Map: 5 mỏ bán hàng nuskin

1. trẻ em 1 tuổi

1.1. Chân thành

1.1.1. Á LOOOOO

1.1.2. dạ chị ơi >>> chị ở facebook ..........

2. bước 2: khen, # 1 tìm hiểu VẤN ĐỀ CỦA khách hàng

2.1. đồng cảm với hàng hàng?

3. bước 3 bán giải pháp

4. bước 4 chốt sale

4.1. chương trình ƯU ĐÃI quà tặng

5. bước 5 xứ lý tình huống

5.1. luật nhân quả

5.2. TU Huyết TIẾNG Xúc TÌNH YÊU ... BẢN THÂN

5.2.1. CON CÁI

5.3. CAO CAO

5.4. 5 CÂU HỎI THẾ

6. tôi là ÔNG NỘI của khách hàng