บ้านเลขที่ 53/109 หมู่ 2 ซอย 43 ถนน ศรีวิชัย ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บ้านเลขที่ 53/109 หมู่ 2 ซอย 43 ถนน ศรีวิชัย ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี by Mind Map: บ้านเลขที่ 53/109 หมู่ 2  ซอย 43 ถนน ศรีวิชัย ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ยาที่รับประทานเป็นประจำ

1.1. -Simvastatin 10 mg 1 tab oral hs - Losatan 50 mg 1 tab oral bid pc

2. การพยาบาลครอบครัว

2.1. เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีการระบาดในหมู่บ้าน

2.1.1. 1. สังเกตสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

2.1.2. 2. สอบถามความรู้โรคไข้เลือดออกเพื่อประเมินความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก

2.1.3. 3. ให้ความรู้เรื่องในการป้องกันโรคไข้เลือดออก3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคได้แก่

2.1.3.1. 1.เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง

2.1.3.2. 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

2.1.3.3. 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่

2.1.4. 4. ร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและ แจกทรายอะเบทให้ไว้ใส่ในภาชนะน้ำใช้ไม่มีฝาปิด

3. นางอมรรัตน์ คชฤกท์ อายุ 55 ปี

3.1. ยาที่รับประทานเป็นประจำ

3.1.1. ยาSimvastatin 40 mg ½ tab ⊙ OD.

3.1.2. ยา Folic acid 5 mg 1 tab ⊙ OD.

3.1.3. ยา Aspirin 81mg tab ⊙ OD.

3.1.4. ยา Baclofen 10 mg 1 tab ⊙ bid pc.

3.2. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

3.2.1. 1.เสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อลีบ ข้อติด ข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากร่างกาย อ่อนแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองจากพยาธิสภาพของโรค

3.2.1.1. 1.แนะนำวิธีการลดปวดเข่าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

3.2.1.2. 2. สอนญาติในการทำ passive exercise โดย

3.2.1.2.1. 1) ช่วยยกขาข้างอ่อนแรงยกขึ้นลงและงอขา 20 ครั้งทำเช้า-เย็น ทุกวัน 2) ช่วยยกขาข้างที่อ่อนแรงยกขึ้นลงและงอขาเข้าออกและ ให้เกร็งกล้ามเนื้อ 3) พยุงผู้ป่วยเมื่อทำกิจกรรมต่างๆ

3.2.1.3. 3. ช่วยกระตุ้นทำกิจกรรมต่างๆ

3.2.1.4. 4. ส่งผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดตามแผนการรักษา

3.2.2. 2.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก

3.2.2.1. 1.อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่ายาที่รับประทานอยู่เป็นยาละลายลิ่มเลือด จึงอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงคือภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากได้

3.2.2.2. 2.แนะนำสังเกตอาการเลือดออกง่ายหยุดยากทั้งภายในและภายนอกร่างกาย โดยภายนอกร่างเช่น เลือดออกตามไรฟัน มีจุดจ้ำเลือดตามตัว เกิดอุบัติเหตุของมีคมบาดแล้วเลือดไหลไม่หยุด ส่วนภายในร่างกายเช่น ซึม ระดับความรู้สึกตัวลดลง อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายปนเลือด หากพบให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

3.2.2.3. 3.แนะนำให้รับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวๆ เพราะจะช่วยสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือด

3.3. Dx.Stroke

4. คุณรัตนา คชฤกท์ อายุ 50 ปี

4.1. U2D Hypertention /Dyslipidemia

4.2. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

4.2.1. 1.มีความวิตกกังวลต่อการเจ็บป่วยของคุณอมรรัตน์

4.2.1.1. 1.สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ

4.2.1.2. 2.เปิดโอกาสให้ญาติระบายความรู้สึก

4.2.2. 2:มีภาวะไขมันในเลือดสูง เนื่องจาก พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม

4.2.2.1. 1.ประเมินความรู้เกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ทราบข้อมูลและให้คำแนะนำที่เหมาสม

4.2.2.2. 2.อธิบายผู้ป่วยถึงภาวะไขมันในเลือดสูง และสาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเอง

4.2.2.3. 3.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อลดภาวะไขมันในเลือดสูง

4.2.3. 3. ส่งเสริมและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง

4.2.3.1. 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

4.2.3.2. 2. แนะนำอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารประเภทแกงกะทิ, เนื้อสัตว์ติดหรือหนัง เช่น ขาหมู หมูสามชั้น หนังหมู อาหารทอด ผัดที่มีน้ำมันมาก อาหารที่มีคอเลสเตอรอลมาก เช่น ไข่เจียว, เครื่องในสัตว์, น้ำมันหมู

4.2.3.3. 3. ส่งเสริมการบริหารเท้าทุกเช้า โดยให้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเช้า

4.2.3.4. 4. แนะนำให้รับประทานยาตามแพทย์สั่งได้แก่ Losartan (50mg) 1tab oral O.D pcเช้า, โดยไม่ลด ไม่เพิ่ม ไม่หยุดยาด้วยตัวเอง

4.2.3.5. 5. ควรพักผ่อน และไม่ทำกิจกรมมเร็วๆ เช่นลุกนั่งเร็วๆ

4.2.3.6. 6. แนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ คือ ปวดศีรษะมาก อาเจียน หายใจเหนื่อยหอบ แขน ขาอ่อนแรง

4.2.3.7. 7. ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง