บ้านเลขที่ 21/7 หมู่ 2 ถนน ศรีวิชัย 51 ซอย 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บ้านเลขที่ 21/7 หมู่ 2 ถนน ศรีวิชัย 51 ซอย 8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี by Mind Map: บ้านเลขที่ 21/7  หมู่ 2  ถนน ศรีวิชัย 51  ซอย 8  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. นางสุนีย์ ศรีเมือง อายุ 60 ปี

1.1. สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว

1.2. มีอาการคัน ผื่นแดงตามแขนและขาและในร่มผ้า แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น ภูมิแพ้ผิวหนัง

1.2.1. ข้อวินิจฉัย

1.2.1.1. ส่งเสริมศักยภาพและความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองด้วยการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับโรค ภูมิแพ้ผิวหนัง

1.2.1.1.1. การพยาบาล

1.2.1.2. ยา

1.2.1.2.1. Loratadine 10 mg 1 tab oral bid pc

1.2.1.2.2. 0.1% Ta (Triamcinolone) CREAM ใช้ทาหลังอาบน้ำ เช้า – เย็น อาการ

2. นายหอย รอดเมื่อ อายุ 93 ปี

2.1. 3 เดือนก่อน ปัสสาวะไม่ออก ไปพบแพทย์จึงให้ใ่ส่สายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนทุก 1 เดือน ข้อวินิจฉัย เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนปัสสาวะ

2.1.1. แนะนำให้ทำความสะอาดสายหลังอาบน้ำ

2.1.2. ปล่อยถุงปัสสาวะบ่อยๆเพื่อป้องกันการดึงรั้งของสาย

2.1.3. แนะนำให้เช็ดจุกปล่อยปัสสาวะก่อนและหลังทุกครั้ง

2.1.4. แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำมากๆ

2.1.5. ส่งต่อพี่เจ้าที่เรื่องการให้ pt ลองปัสสาวะเองถอดสายสวน

2.2. ยา

2.2.1. Dutasteride 0.5 mg 1 cap oral hs.

2.2.1.1. กลุ่มยา : 5 alpha reductase inhibitor

2.2.1.2. รักษาอาการต่อมลูกหมากโต โดยช่วยทำให้การขับถ่ายปัสสาวะ

2.2.1.3. ผลข้างเคียง : ผลต่อผิวหนัง: เช่น ศีรษะล้าน ผลต่อสภาพจิตใจ: เช่น ซึมเศร้า ผลต่อระบบประสาท: เช่น มีอาการวิงเวียน

2.2.2. Tamsulosin 0.4 mg 1 tab oral hs.

2.2.2.1. กลุ่มยา : Alpha-1 blockers

2.2.2.2. รักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

2.2.2.3. ผลข้างเคียง ผื่นคัน ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงนอน

2.3. เดินไม่ได้ ลุกนั่งบนเตียงได้ ทำกิจวัตรประจำวันเองไม่ได้ ตามองไม่เห็น หูไม่ค่อยได้ยิน

2.3.1. ข้อวินิจัย

2.3.1.1. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม เนื่องจาก การเคลื่อนไหวและการมองเห็นบกพร่อง

2.3.1.1.1. 1.ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มโดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม Morse

2.3.1.1.2. 2. แนะนำผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการพลัดตกหกล้ม

2.3.1.1.3. 3.แนะนำให้วางของใช้ให้เป็นระเบียบ อยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อสะดวกในการหยิบของผู้ป่วย

2.3.1.1.4. 4.แนะนำญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม

2.3.1.2. ท้องผูกเนื่องจากเคลื่อนไหวได้ช้าลงและการทำงานของลำไส้ลดลง

2.3.1.2.1. การพยาบาล

2.4. โรคประจำตัวคือ ต่อมลูกหมากโต

3. รตอ.ประสิทธิ์ ศรีเมือง อายุ 60 ปี

3.1. สุขภาพดี

4. นางสุรัตวดี ชูโชติ อายุ 34 ปี

4.1. สุขภาพดี

5. ร้อยตรีวัฒนชัย ชูโชติ อายุ 36 ปี

5.1. สุขภาพดี

6. ด.ช ภัทรกรธ์ ชูโชติ อายุ 6 ปี

6.1. สุขภาพดี

7. ด.ญ ชนัญกัณฑ์ ชูโชติ อายุ 2 ปี

7.1. สุขภาพดี

8. การพยาบาลระดับครอบครัว

8.1. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

8.1.1. คนในครบครัวส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน

8.1.1.1. 1.ประเมินการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งประเมินความรู้เกี่ยวกับหลัก 3 อ. 2 ส.

8.1.1.2. 2.แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 3 อ. 2 ส.

8.1.1.2.1. 3 อ. มีดังนี้

8.1.1.2.2. 2 ส.

8.1.1.3. 3.ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของโรคอ้วนและภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคอ้วน

8.1.2. ส่งเสริมสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ 11 อ.

8.1.2.1. กิจกรรมการพยาบาล

8.1.2.1.1. 1. แนะนำให้เข้าใจถึงการเสื่อมตามวัย

8.1.2.1.2. 2. แนะนำให้บุคคลในครอบครัวเข้าถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในครอบครัว

8.1.2.1.3. 3. แนะนำให้หากิจกรรม ทำร่วมกัน ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของคนในครอบครัว

8.1.2.1.4. 4.ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสูงอายุแบบ 11 อ.

8.1.2.1.5. 5.หากมีโรคประจำตัวควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งและไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเอง

8.1.2.1.6. 5.ส่งต่อข้อมูลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในชุมชน