mất bao lâu để tôi có thể hoàn thành việc này?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
mất bao lâu để tôi có thể hoàn thành việc này? by Mind Map: mất bao lâu để tôi có  thể hoàn thành việc này?

1. Hãy thử MeisterTask!

2. Nếu bạn cảm thấy đầu óc mình minh mẫn nhất vào buổi sáng, hãy giành nó cho những công việc khó nhằn nhất?

3. 100tr

3.1. gọi cho 30 khách hàng

3.1.1. quy trình 5 bước bán hàng

3.2. chăm sóc khách hàng cũ

3.3. bán khóa học

4. kỹ năng " thuyết phục "

4.1. 1 năng lượng thì ở bên trong

4.2. niềm tin

4.3. có 1 video để chia sẻ giá trị giá 1 tr nhưng giảm xuống chỉ còn 500k bởi vì ưu đãi.

4.3.1. tai sao chia sẻ?

4.3.1.1. tạo ra cồng đông những người có khao khát thành công

4.3.1.1.1. bời vì khi cho đi là lúc nhậsn lại được nhiều nhât

4.3.2. chia sẻ cái gì?

4.3.2.1. cơ hội công việc

4.3.2.2. sự phát triển

4.3.2.3. khẳng định bản thân

4.3.3. chia sẻ như thế nào ?

4.3.3.1. cho giá trị

4.3.3.1.1. nêu ra 3 lý do họ mua cơ hội của bạn

4.3.3.1.2. nêu ra 3 lý do họ đi theo bạn

4.3.3.1.3. nêu lý do họ phải hành động ngay

4.3.4. chia sẻ ở đâu?

4.3.4.1. view phòng chờ vinhom

4.3.5. chia sẻ cho ai?

4.3.5.1. chia sẻ cho những người khao khát có cuộc sống tự do, đối tượng từ 22 đến 35 tuổi,

4.3.6. chia sẻ khi nào?

4.3.6.1. buổi tối

4.3.6.1.1. vào lúc 7h 30

5. Misc

6. Personal

6.1. Task 1

6.2. Task 2

6.3. Task 3