Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Selvmord by Mind Map: Selvmord

1. Nøgler

1.1. USB

1.1.1. Har det betydning for sagen

1.1.2. Er det hans?

1.2. Bilnøgle

1.2.1. Hvor er bilen?

1.2.1.1. Hvad er der i bilen?

1.2.2. Har han kørt?

1.2.3. Hvad er det for en bil?

1.2.4. Er det hans bil?

1.3. Andre nøgler

1.3.1. Hvad er de til?

1.3.2. Er det hans?

1.4. skal medbringes til skifteretten

2. våben

2.1. Ejerforhold

2.1.1. registreret

2.1.1.1. Det skal være registreret § 40 våben og eksplosivstofloven, bekendtgørelse 2a. "ved erhvervelse af våben skal man inden 8 dage registrere det"

2.1.1.1.1. Våbenanmeldelsespligt trådt i kraft i feb. 2000

2.1.1.2. sker dette ikke. § 43 i samme lov, bødestraf eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år.

2.1.2. hylster

2.1.2.1. DNA

2.1.2.1.1. NKC

3. Piller

3.1. Glas med 20 stk.

3.1.1. Ingenting tilbage

3.1.1.1. Eventuel overdosis

3.1.2. Var glasset fuldt?

3.2. Hvem var pillerne udstedt til?

3.2.1. Anne Sørensen

3.2.1.1. 13 måneder siden, pga. smerte

3.2.1.2. hvor mange har hun taget?

3.3. Hvad er det for nogle piller?

3.3.1. Abstral. 100 mikg.(kunstig morfin)

3.3.1.1. smelte tablet = hurtig optagelse

3.3.1.1.1. for at dulme nærverne og ikke mærke smerte

3.3.2. rød trekant

3.4. Medicinliste?

4. Brev

4.1. Åben på forhånd

4.1.1. Må gerne undersøges

4.1.1.1. Jf. RPL § 793 stk. 2

4.2. Uåbnet

4.2.1. STRFL § 263 stk. 1 nr. 1. grundlov § 72. Man skal have hjemmel i lov til at åbne.

4.2.1.1. Vi må ikke åbne og skal derfor have en retskendelse. jf. RPL 783

4.2.2. RPLS § 796 stk. 5. Skriftlig samtykke. Ved samtykke fra modtager, kan vi åbne

4.2.3. øjemeds forspildelse i RPL § 798 stk. 2 Her krav om at modtager for det at vide og det skal indbringes for rettet.

4.3. vi vil gerne læse brevet

4.3.1. samtykke fra lars

5. Telefon

5.1. HVIS vi vil se i den

5.1.1. Kategori 1 rensagning. Grundlov § 72 Dommerkendelse skal til

5.1.1.1. KUN hvis intet andet haves

6. ID-identificering af lig

6.1. Kørekort

6.2. sygesikring

6.3. identifikation fra pårørende

6.3.1. begravelse kan først ske når der er udført dødsattest Sundhedsloven § 182 stk. 1 & 2

7. Drab/ulykke/naturlig død

7.1. Selvmord ved skud

7.1.1. krudtslam

7.1.2. vinkel

7.1.3. indgang/udgang

7.1.4. rekyl i jord

7.1.5. piller til at undgå smerte

7.2. drab

7.2.1. andre fingeraftryk

7.2.2. kan det passe med længden på våbnet

7.3. ulykke

7.3.1. Har renset geværet

7.3.2. afskedsbrev afkræfter. Delvist piller

8. Lægen(regler)

8.1. Lægen skal foretage ligsyn Jf. 178 i sundhedsloven

8.1.1. skal jf. stk. 1 frembringe oplysninger om dødsårsag og dødsmål

8.2. Patruljen må konstatere død jf. sundhedsstyrelsens vejledning 10101 pkt. 5. "dødskonstatering" grundet skader uforenelig med liv

8.3. Ambulancen tog liget med jf. sundhedlovens § 183 "liget skal bringes under forsvarlige forhold"

8.4. ligsyn blev foretaget i forening mellem patrulje og lægebil og viste klar dødsårsag som værende skud i hovedet.

9. Pårørende

9.1. Hvem skal underrettes?

9.2. hvem er lars?

9.3. anne sørensen

9.3.1. søster?