Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση by Mind Map: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Ανοικτή

1.1. προσωπικό σχέδιο

1.2. πρόσβαση

1.3. προσαρμογή

1.4. Διδακτική ανοικτότητα και ευελιξία

1.5. Αξιολόγηση

1.6. Συνεργατικό περιβάλλον μάθησης

1.7. Αυτό - οδηγούμενη μάθηση

2. Εξ αποστάσεως

2.1. υποστηρικτικό υλικό

2.2. γεωγραφική απόσταση

2.3. Επιμόρφωση, πιστοποίηση

2.4. Μείωση κόστους

2.5. Online πόροι

2.6. ΤΠΕ

2.6.1. Εκπαιδευτική μέθοδος

2.6.1.1. διήγηση

2.6.1.2. προαξιολόγηση

2.6.1.3. βοήθεια για την εργασία

3. είναι