Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1. uge by Mind Map: 1. uge

1. Arbejdsrum

1.1. links

1.2. forside

1.2.1. Nyt punkt

1.3. arbejdsopgaver til ugen

2. Vindmølle

2.1. Cykeltur til Hundstrup

2.2. Gæstelærer

2.3. Vindmølleproduktion

2.3.1. Materialer

2.3.2. Konkurrence

3. Green City

3.1. Intro til spillet

3.2. Fleste indbygger

3.3. Avisart

3.3.1. Vindenergi

3.3.1.1. Nyt punkt

3.3.2. Sol

3.3.3. Bølger

3.3.3.1. Nyt punkt

4. En ubekvemt sandhed

4.1. Mindmap

4.2. Nøgleord

5. Reklamefilm

5.1. Monkey jam

5.2. Materialer

5.3. Computer

6. Nyt punkt