Явища природи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Явища природи by Mind Map: Явища природи

1. Хімічні явища

1.1. Ознаки хімічних реакцій

1.1.1. випадання осаду

1.1.2. виділення газу

1.1.3. зміна кольору

1.1.4. поява тепла, світла

1.2. Закони перебігу хімічних реакцій

1.2.1. у природі ніщо не виникає з нічого і не зникає безслідно

1.2.2. суть хімічної реакції полягає лише у перегрупуванні атомів

1.2.3. кількість атомів до і після реакції однакова

2. Механічний рух

2.1. Характеристика руху

2.1.1. Шлях

2.1.1.1. Шлях = швидкість * час S=V*t

2.1.2. Час

2.1.2.1. Час = шлях: швидкість t=S:V

2.1.3. Швидкість

2.1.3.1. Швидкість = шлях : час V=S :t

2.2. Види руху

2.2.1. За характером переміщення

2.2.1.1. поступальний (паралельно положенню)

2.2.1.2. обертальний (по колу)

2.2.1.3. коливальний (що повторюється)

2.2.2. За формою траєкторії

2.2.2.1. прямолінійний

2.2.2.2. криволінійний

2.2.3. За сталістю швидкості

2.2.3.1. рівномірний

2.2.3.2. нерівномірний

3. Фізичні явища

3.1. Механічні

3.1.1. наука - механіка

3.2. Звукові

3.2.1. наука - акустика

3.3. Теплові

3.3.1. наука - теплотехніка

3.4. Світлові

3.4.1. наука - оптика

3.5. Електричні

3.5.1. наука - електродинаміка

3.6. Магнітні

3.6.1. наука - електродинаміка

4. Біологічні

4.1. Ріст

4.2. Розвиток

4.3. Розмноження