E- läsning i bibliotek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E- läsning i bibliotek by Mind Map: E- läsning i bibliotek

1. Omvärlden

1.1. IT-utveckling

1.1.1. Webb 2.0

1.1.1.1. Sociala medier

1.1.1.2. Interaktiva tjänster

1.1.1.3. Open Access

1.1.1.4. Självbetjäning

1.1.2. Library 2.0

1.1.2.1. Nya uppgifter/roller

1.2. Teknik utveckling

1.2.1. Nya produkter

1.2.1.1. E-media

1.2.1.2. Mobila

1.2.1.3. Smarta

1.2.1.4. E-bok

2. Försäkringskassans bibl.

2.1. Digitalt/analogt

2.2. Kunskapsorganisation!

2.3. Service nivå

3. Testa Surf-/ Läsplatta

3.1. Mål

3.2. Val av plattan

3.3. Innehåll

3.4. Lånepolicy/Rutiner

3.5. Övriga tankar

4. Inrevärlden

4.1. Strategier

4.2. Organisationskultur

5. New node