E- läsning i bibliotek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E- läsning i bibliotek by Mind Map: E- läsning i bibliotek

1. Omvärlden

1.1. IT-utveckling

1.1.1. Webb 2.0

1.1.1.1. Sociala medier

1.1.1.2. Interaktiva tjänster

1.1.1.3. Open Access

1.1.1.4. Självbetjäning

1.1.2. Library 2.0

1.1.2.1. Nya uppgifter/roller

1.2. Teknik utveckling

1.2.1. Nya produkter

1.2.1.1. E-media

1.2.1.2. Mobila

1.2.1.3. Smarta

1.2.1.4. E-bok

2. Inrevärlden

2.1. Strategier

2.2. Organisationskultur

3. Försäkringskassans bibl.

3.1. Digitalt/analogt

3.2. Kunskapsorganisation!

3.3. Service nivå

4. Testa Surf-/ Läsplatta

4.1. Mål

4.2. Val av plattan

4.3. Innehåll

4.4. Lånepolicy/Rutiner

4.5. Övriga tankar

5. New node