Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

E- läsning i bibliotek by Mind Map: E- läsning i bibliotek
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

E- läsning i bibliotek

Omvärlden

- Internet skapat nya möjligheter för mer tillgänglighet. - Kraven från postmoderna samhälle blir större med delaktigheter från användare. - IT-utvecklingar ger lavinartade förslag till olika krav från användarna. Utmaningar med tätare produktion och bredare marknad. - Webb 2.0 blir så småningom en sedvanlig modell för öppnare, friare och effektivare kommunikation där man fokuserar på individen i centrum.

IT-utveckling

Teknik utveckling

Försäkringskassans bibl.

Hur hänger vi med i det digitala/virtuella IT världen? Vad bör vara bibliotekets svar på användrnas behov av tillgänglighet och framtida läsande på FK? Hur bidrar till mer tillgänglighet och nytta för framtida användare? Vilka är framtida användare? Är biblioteket rätt funktion för att testa och presentera den nya e-bärare? Vad ska vi ha e-plattan till?    

Digitalt/analogt

Kunskapsorganisation!

Service nivå

Testa Surf-/ Läsplatta

Undersöker: möjligheter, funktioner och brister i verktyget för bibliotekets användare. tillgängliheten till olika e-böcker och e-tjänster som kan användas i vår verksamhet. effekten av verktyget i bibliotekets och användarnas arbetsprocess och abetslycka.

Mål

möjligheter, funktioner och brister i verktyget för bibliotekets användare. tillgängliheten till olika e-böcker och e-tjänster som kan användas i vår verksamhet. effekten av verktyget i bibliotekets och användarnas arbetsprocess och abetslycka.

Val av plattan

Innehåll

Lånepolicy/Rutiner

Övriga tankar

Inrevärlden

Strategier

Organisationskultur

New node