Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
НУШ by Mind Map: НУШ

1. Інноваційні технології

2. Ранкові зустрічі

3. Ообистісно-орієнтоване навчання

4. Використання LEGO

5. Перевернутий клас

6. Педагогіка партнерства

7. Орієнтація на учня

8. Виховання на цінностях

9. Психологічне розвантаження

10. Навчання впродовж життя

11. Підприємливість

12. Дитиноцентризм

13. Компетенції

14. Навчальні осередки