TIEDONHANKINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ - tammikuu2019_toteutus3005

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIEDONHANKINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ - tammikuu2019_toteutus3005 by Mind Map: TIEDONHANKINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ - tammikuu2019_toteutus3005

1. 1. AIHE, AIHEPIIRI, TEEMA, ONGELMA

1.1. Kirjallisuus

1.1.1. Kirjasto

1.1.1.1. Eepos-finna

1.1.1.2. Seamk-finna

1.1.1.2.1. Painetut kirjat

1.1.1.2.2. E-kirjat

1.1.1.2.3. Lehtiartikkeleiden viitteitä

1.1.1.3. Ellibs e-kirjasto

1.2. Internet

1.2.1. Talentia

1.2.2. Tehy

1.3. Opinnäytetyöt

1.3.1. Theseus

1.4. Väitöskirjat

1.5. Gradut

1.5.1. Google Scholar

1.5.2. E-Thesis

1.5.3. TamPub, Utupub, helda, Jyx jne.

1.6. Artikkelit

1.6.1. Lehdet

1.6.1.1. Dokumentit

1.6.1.2. Arto+Elektra

1.6.1.3. Journal.fi

1.6.2. Talentum Summa

1.7. Lainsäädäntö

1.7.1. Finlex

1.7.2. Suomen Laki com

1.8. Tilastot

1.8.1. Sotkanet

1.9. Media

1.9.1. Ajankohtaisohjelmat

1.9.2. Uutiset

1.9.2.1. Radio

1.9.2.2. Tv

1.10. SeAMK Moodle

2. 2. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT

2.1. Kvantitatiivinen tutkimus

2.1.1. Kysely

2.1.1.1. Webropol-kysely

2.1.2. Tilastolliset menetelmät

2.1.3. KvantiMOT

2.2. Kvalitatiivinen tutkimus

2.2.1. Haastattelu

2.2.1.1. Teemahaastattelu

2.2.2. Havainnointi

2.2.2.1. Päiväkirjamuotoinen

2.2.3. KvaliMOTV

2.3. Toimintatutkimus

2.3.1. Toiminnallinen tutkimus

2.4. Induktiivinen

2.5. Deduktiivinen

2.6. Empiirinen tutkimus

3. 3. KÄYTÄNNÖN TIEDOT JA TAIDOT - mitä käytännön taitoja tarvitaan tutkimus- ja kehittämistyössä?

3.1. Lähdekriittisyys

3.1.1. Mediakriittisyys

3.2. Pitkäjänteisyys

3.3. Sosiaaliset taidot

3.4. Kielioppi

3.4.1. Tieteellinen kirjoittaminen

3.4.2. Metateksti

3.5. Eettisyys

3.5.1. Salassapito

3.6. Suunnitelmallisuus

3.6.1. Aikataulutus

3.7. Tietotekninen osaaminen

4. 4. DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI

4.1. Tekstin tiivistäminen

4.2. Objektiivisuus

4.2.1. Asenteettomuus, tasapuolisuus, puolueettomuus, neutraalius

4.2.1.1. Tutkijaneutraalisuus

4.3. Referointi

4.4. Perustelu

4.5. Analysointi

4.6. Lähdemerkinnät

4.7. Kirjallisten töiden ohje

4.7.1. SeAMK