Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VideoMapping by Mind Map: VideoMapping

1. Animació

2. Equip humà

2.1. Sonorització

2.1.1. Creatiu sonor

2.1.2. Músic / Productor musical

2.2. Creació virtual

2.2.1. Realitzador audiovisual

2.2.2. Director creatiu

2.2.3. Dissenyador

2.3. Projecció

2.3.1. Tècnic en il·luminació

2.3.2. Tècnic de so

2.3.3. Tècnic en videoprojecció

2.4. Organització empresarial

2.4.1. Director de projectes

2.4.2. Community Manager

2.4.3. Publicitat i RRPP

2.4.4. RRHH

3. Competència

3.1. Zero Latency

3.2. Innomedia Eventos

3.3. Eikonos

3.4. La Capsa de Trons

3.5. OnionLab

4. Clients

4.1. Inmobiliaries

4.2. Administracions públiques

4.2.1. Cultura

4.2.2. Educació

4.2.3. I+D

4.3. Dissenyadors

4.4. Productors d'espectacles i discoteques

4.5. Particulars amb idees

4.6. Museus

5. Finançament

5.1. CrowdFunding

5.2. Crèdit ICO

5.3. ICF

5.4. Business Angels

5.5. Prèstec Bancari

6. Aplicacions

6.1. 360º

6.1.1. Creació d'entorns

6.1.1.1. Experiències

6.1.1.2. Emocions

6.1.1.3. Imatge i so envolvent

6.1.2. Recreació de records i experiències

6.1.2.1. Enregistrament 360º de moments

6.2. Video Mapping

6.2.1. Situació d'espais

6.2.2. Projecció d'espectacles

6.2.3. Prova de disenys i entorns

6.2.4. Mapping interactiu

7. Modelat 3D

8. Vídeo realista

9. Promocions

9.1. Youtube

9.2. Instagram

9.3. Facebook

9.4. Twitter

9.5. Projeccions espontànies

9.6. Campanyes mediàtiques

10. Immortalitzar experiències